ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : - ลองจิจูด (แวง) : -
เลขที่ : 47527
วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร
เสนอโดย admin group วันที่ 17 มีนาคม 2554
อนุมัติโดย ยะลา วันที่ 25 มิถุนายน 2555
จังหวัด : ยะลา
0 292
รายละเอียด

วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร การรับประทานอาหารหรือการบริโภคเป็นวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญประการหนึ่งของชาวปัตตานี วัฒนธรรมการบริโภคเป็นวิถีชีวิตมุสลิมที่มีความแตกต่างจากประชากรที่นับถือศาสนาอื่นๆ อาทิ มุสลิมห้ามรับประทานเนื้อหมู่ ห้ามเสพสุรา ห้ามเสพสิ่งเสพย์ติด การห้ามของมุสลิมเป็นข้อห้ามตามหลักการของศาสนาอิสลามที่ต้องงดเว้นอย่างเด็ดขาด สำหรับค่านิยมการบริโภคอาหาร อาหารพื้นเมืองของปัตตานี โดยทั่วไปจะมีรสชาติค่อนข้างหวานๆ ไม่เผ็ดจัดเหมือนอาหารทางภาคใต้ในจังหวัดอื่นๆ นิยมรับประทานน้ำพริกบูดู ไม่นิยมรับประทานผักสด นิยมรับประทานผักลวก นิยมรับประทานข้าวสวย อาหารส่วนมากจะมีส่วนผสมของน้ำหรือน้ำแกงค่อนข้างน้อย เพื่อความสะดวกในการรับประทานอาหารโดยใช้มือหยิบ คนท้องถิ่นรุ่นก่อนๆ ในปัตตานีนิยมรับประทานอาหารด้วยมือ วัฒนธรรมในการรับประทานอาหารเป็นไปตามแนววิถีชีวิตมุสลิม เนื่องจากปัตตานีมีประชากรนับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่คือ มากกว่าร้อยละ 80 วัฒนธรรมการรับประทานอาหารสรุปได้โดยสังเขปดังนี้ 1. เลือกบริโภคอาหารเฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย 2. บริโภคอาหารพอประมาณคือ แบ่งเป็น 3 ส่วน อาหาร 1 ส่วน น้ำ 1 ส่วน และอากาศ 1 ส่วน 3. นอกจากอาหารที่เป็นประโยชน์ ซึ่งอนุญาตโดยทั่วไปที่เรียกว่า “ฮาลาล” แล้ว องค์อัลลอฮ ทรงแนะนำให้มุสลิมบริโภคสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น น้ำนม น้ำผึ้ง ผลไม้ อาหารทะเล 4. มีความสำรวมในการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม ไม่ยืนหรือเดินขณะรับประทานอาหาร 5. อาหารที่ไม่อนุญาตให้มุสลิมบริโภค คือ 5.1 หมู โดยเหตุผลที่ว่า หมูเป็นสัตว์สี่เท้าที่สกปรก กินอาหารไม่เลือกและเป็นสัตว์ที่มี เชื้อโรคภายในตัวมาก เป็นเชื้อโรคที่ฆ่าให้ตายได้ยาก อย่างไรก็ตามหากมุสลิมอยู่ในสภาวะคับขัน เมื่อสุดวิสัยที่จะหาอาหารใดๆ ได้แล้ว หากอดอาหารอันจะเป็นผลต่อชีวิตหรือสุขภาพก็ยอมให้บริโภคได้ 5.2 อาหารที่เป็นของมึนเมาทุกชนิด ได้แก่ เหล้า เบียร์ แม้แต่จะนำมาผสมยารักษาโรค การห้ามดังกล่าวรวมถึงผู้เข้าไปมีส่วนร่วมในการผลิต ผู้จำหน่าย ผู้เสิร์ฟ หรือบริการด้วย

สถานที่ตั้ง
อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา อีเมล์ yala@m-culture.go.th
เลขที่ 37 ถนน สุขยางค์
จังหวัด ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์ 073203511,073213916 โทรสาร 073203511
เว็บไซต์ ้http://povince.m-culture.go.th/yala
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่