ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 7° 11' 36.6533"
7.1935148
ลองจิจูด (แวง) : E 100° 33' 58.5882"
100.5662745
เลขที่ : 5875
ที่ฝังศพวิลันดา (ฮอลันดา)
เสนอโดย - วันที่ 1 มกราคม 2553
อนุมัติโดย สงขลา วันที่ 24 กรกฎาคม 2555
จังหวัด : สงขลา
0 828
รายละเอียด

ที่ฝังศพวิลันดา ห่างจากสุสานสุลต่านสุไลมานไปทางทิศใต้ประมาณ 300 เมตร จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ว่าเมืองเก่าสงขลาหัวเขาแดงมีชาววิลันดา (ชาวฮอลันดา) เข้ามาอาศัยทำมาค้าขายและเป็นทหาร รวมทั้งเป็นช่างผู้ออกแบบผังเมืองก่อสร้างป้อม กำแพง ทำให้เชื่อกันว่าหลุมฝังศพโบกปูนที่อยู่ห่างจากกำแพงเมืองไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ1,300-1,400 เมตร เป็นหลุมฝังศพของชาววิลันดาที่มาเสียชีวิตลงในเมืองนี้ เป็นหลักฐานการเข้ามาตั้งถิ่นฐานสถานีการค้าของชาวดัทช์ ณ เมืองสงขลา ในสมัยอยุธยา

หมวดหมู่
โบราณสถาน
สถานที่ตั้ง
ที่ฝังศพสิลันดา(ฮอลันดา)
หมู่ที่/หมู่บ้าน - ซอย - ถนน -
ตำบล หัวเขา อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
เทศบาลเมืองสิงหนคร
ชื่อที่ทำงาน เทศบาลเมืองสิงหนคร อีเมล์ singha@singhanakorn.go.th
เลขที่ - หมู่ที่/หมู่บ้าน - ซอย - ถนน -
ตำบล หัวเขา อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90280
โทรศัพท์ 074-331769 โทรสาร 074-332750
เว็บไซต์ www.singhanakorn.go.th
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่