ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 14° 44' 53.2392"
14.7481220
ลองจิจูด (แวง) : E 99° 46' 51.0056"
99.7808349
เลขที่ : 71921
ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์อนุรักษ์ธรรมชาติ
เสนอโดย ว่าที่ ร.ต.สุพัฒน์ หอมสุวรรณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2554
อนุมัติโดย สุพรรณบุรี วันที่ 23 พฤษภาคม 2554
จังหวัด : สุพรรณบุรี
0 928
รายละเอียด
เมื่อปี 2548 นายเฉลียว ปานเนียม ที่รู้จักกันดีในนามเกษตรอินทรีย์แนวอนุรักษ์ธรรมชาติได้เรียนรู้ถึงสารอินทรีย์ EM หัวเชื้ออินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการย่อยสลาย เศษผักผลไม้ จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อนำมาผลิตเป็นอินทรีย์วัตถุ ด้วยความที่รักษ์ธรรมชาติ จึงได้ดัดแปลงพืชต่างๆ ของไทย นำมาพัฒนารูปแบบระบบเศรษฐกิจพอเพียง จนเป็นประเด็นให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปะกอบกับการได้ศึกษาเรียนรู้สารอีเอ็ม EM จากศูนย์เรียนรู้คิวเซ ที่จังหวัดสระบุรี เกี่ยวกับการต่อยอดผลิตภัณฑ่จากสารอินทรีย์ ด้วยการขยายอินทรีย์เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า เป็นหลัก ในปี 2552 เริ่มมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากสารอินทรีย์อีกหลายผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำยาสระผมจากบอระเพ็ด ดอกอัญชัน โลชั่นบำรุงผิวจากมะเฟือง เจลล้างหน้า และ ก้อนดาโงะ ที่ทำหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรีย์ ปัจจุบันมีสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจ จำนวน 18 คน เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ คือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสารจุลลินทรีย์ EM เป็นส่วนประกอบหลักในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติในการจัดทำเช่น มะเฟือง ขมิ้น ดอกอัญชัน บอระเพ็ด โดยที่ส่วนประกอบไม่มีสารกันเสียที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย หัวใจสำคัญคือการ รักษาธรรมชาติให้คงอยุ่ และการปรับสมดุลร่างกายให้ ปราศจากสารเคมี วัตถุดิบและส่วนประกอบ - EM - มะเฟือง - ขมิ้น - น้ำผึ้ง - น้ำสะอาด ขั้นตอนการผลิต 1.อีเอ็ม 1 ลิตร นำไปขยายต่อ กับ น้ำตาลทรายแดงประมาณ 1 อาทิตย์ 2. นำส่วนผลม เช่น มะเฟือง 1 กิโลกรัม ขมิ้น ½ กิโลกรัม หมักกับน้ำจุลลินทรีย์ ประมาณ 10 วัน 3. นำส่วนผสมที่ได้กรองด้วยผ้าที่สะอาด 4. นำน้ำผึ้ง จำนวน ½ ขาด ผสมกับน้ำหมักที่กรองแล้ว 5. นำไปใช้เป็น เจลล้างหน้า เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต การขยายตัวจุลลินทรีย์และการหมักต้องสะอาด แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง เลขที่ 332/1 บ้านหนองกระถิน หมู่ 3 ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 72240 ติดต่อ:- นายเฉลียว ปานเนียม โทร :- 08-9524-2397
สถานที่ตั้ง
ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง
เลขที่ 332/1 หมู่ที่/หมู่บ้าน 3 บ้านหนองกระถิน
ตำบล ทัพหลวง อำเภอ หนองหญ้าไซ จังหวัด สุพรรณบุรี
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
บุคคลอ้างอิง นายเสน่ห์ บุญสุข
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี อีเมล์ sanea@cdd.go.th
ถนน สุพรรณบุรี-ชัยนาท
ตำบล สนามชัย อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000
โทรศัพท์ 0-3553-5427 โทรสาร 0-3553-5381
เว็บไซต์ http://cddweb.cdd.go.th/suphan
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
supat 23 พฤษภาคม 2554 เวลา 10:25
เดี๋ยวนี้ทุกอย่างต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่