ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 7° 40' 31.4522"
7.6754034
Longitude : E 99° 4' 14.0333"
99.0705648
No. : 7794
โรงเรียนวุฒิศาสตร์วิทยานุสรณ์
Proposed by. - Date 24 January 2010
Approved by. กระบี่ Date 25 December 2012
Province : Krabi
0 750
Description

โรงเรียนวุฒิศาสตร์วิทยานุสรณ์ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะลันตาน้อย มีผู้บริหารชื่อ นายศราวุฒิ แข็งแรง เป็นสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรคุรุสัมพันธ์ เป็นสถานที่ตั้งโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบล เป็นสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริม ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม มีการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาชนในพื้นที่หมู่ 3 ,เป็นสถานศึกษาที่ให้ความสำคัญต่อประเพณีของชาวไทยมุสลิมในพื้นที่เช่น ประเพณีการถือศีลอด , ฮารีรายอ,อัจย์ ,เทศกาลเมริด ซึ่งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยของชาวมุสลิมอย่างเคร่งครัด

Category
Cultural Network
Location
โรงเรียนวุฒิศาสตร์วิทยานุสรณ์
Moo หมู่ 3 บ้านทุ่ง Soi - Road -
Tambon เกาะลันตาน้อย Amphoe Ko Lanta Province Krabi
Details of access
cd.m-culture.go.th/krabi/index.php?c=showitem&item=278
Reference นายศราวุฒิ แข็งแรง
Organization โรงเรียนวุฒิศาสตร์วิยานุสรณ์
No. - Moo หมู่3 บ้านทุ่ง Soi -
Tambon เกาะลันตาน้อย Amphoe Ko Lanta Province Krabi ZIP code 81150
Tel. - Fax. -
Website -
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
กระบี่ 25 December 2012 at 16:15
เพื่อภาพกิจกรรมของสถานศึกษาด้วยก็ดี
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่