ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 7° 40' 31.4522"
7.6754034
ลองจิจูด (แวง) : E 99° 4' 14.0333"
99.0705648
เลขที่ : 7794
โรงเรียนวุฒิศาสตร์วิทยานุสรณ์
เสนอโดย - วันที่ 24 มกราคม 2553
อนุมัติโดย กระบี่ วันที่ 25 ธันวาคม 2555
จังหวัด : กระบี่
0 761
รายละเอียด

โรงเรียนวุฒิศาสตร์วิทยานุสรณ์ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะลันตาน้อย มีผู้บริหารชื่อ นายศราวุฒิ แข็งแรง เป็นสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรคุรุสัมพันธ์ เป็นสถานที่ตั้งโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบล เป็นสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริม ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม มีการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาชนในพื้นที่หมู่ 3 ,เป็นสถานศึกษาที่ให้ความสำคัญต่อประเพณีของชาวไทยมุสลิมในพื้นที่เช่น ประเพณีการถือศีลอด , ฮารีรายอ,อัจย์ ,เทศกาลเมริด ซึ่งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยของชาวมุสลิมอย่างเคร่งครัด

สถานที่ตั้ง
โรงเรียนวุฒิศาสตร์วิทยานุสรณ์
หมู่ที่/หมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านทุ่ง ซอย - ถนน -
ตำบล เกาะลันตาน้อย อำเภอ เกาะลันตา จังหวัด กระบี่
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
cd.m-culture.go.th/krabi/index.php?c=showitem&item=278
บุคคลอ้างอิง นายศราวุฒิ แข็งแรง
ชื่อที่ทำงาน โรงเรียนวุฒิศาสตร์วิยานุสรณ์
เลขที่ - หมู่ที่/หมู่บ้าน หมู่3 บ้านทุ่ง ซอย -
ตำบล เกาะลันตาน้อย อำเภอ เกาะลันตา จังหวัด กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81150
โทรศัพท์ - โทรสาร -
เว็บไซต์ -
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
กระบี่ 25 ธันวาคม 2555 เวลา 16:15
เพื่อภาพกิจกรรมของสถานศึกษาด้วยก็ดี
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่