ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 14° 21' 40.6159"
14.3612822
Longitude : E 100° 34' 9.4778"
100.5692994
No. : 84038
วัดพรหมนิวาสวรวิหาร
Proposed by. sunisa kosinanon Date 30 May 2011
Approved by. พระนครศรีอยุธยา Date 8 December 2011
Province : Phra Nakhon Si Ayutthaya
0 276
Description
วัดพรหมนิวาสวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เดิมชื่อวัดขุนยวน เป็นวัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา มิได้มีหลักฐานการบันทึกประวัติความเป็นมาที่ชัดเจน ต้องอาศัยการบอกเล่าสืบต่อกันมาว่า ผู้สร้างวัดมียศเป็นขุน ได้เป็นแม่ทัพไปรบข้าศึกที่เมืองโยนก(นครเชียงใหม่) และมีชัยชนะกลับมา จึงได้สร้างวัดขึ้นเป็นอนุสรณ์ ในสมัยรัชกาลที่ ๔ ได้ทรงปฏิสังขรณ์วัดพรหมนิวาสนี้เมื่อครั้งทรงผนวชอยู่ และในปี พ.ศ.๒๔๘๕ พระครูกุศลธรรมธาดา (สุดใจ เขมสีโร) เจ้าอาวาสวัดสมัยนั้นได้ขอพระราชทานนามวัดใหม่ว่า "วัดพรหมนิวาส" ซึ่งหมายถึงที่สถิตของพรหม ปัจจุบันเจ้าอาวาสคือ พระครูโกศลธรรมโสภิต โดย...วัฒนธรรมอำเภอพระนครศรีอยุธยา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Category
Religious place
Location
วัดพรหมนิวาสวรวิหาร
No. ท.๓๗ MooSoi - Road -
Tambon ท่าวาสุกรี Amphoe Phra Nakhon Si Ayutthaya Province Phra Nakhon Si Ayutthaya
Details of access
Reference พระครูโกศลธรรมโสภิต
Organization วัดพรหมนิวาสวรวิหาร
No. ท.๓๗ MooSoi - Road -
Tambon ท่าวาสุกรี Amphoe Phra Nakhon Si Ayutthaya Province Phra Nakhon Si Ayutthaya
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่