ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 13° 39' 20.9999"
13.6558333
ลองจิจูด (แวง) : E 100° 16' 4.0001"
100.2677778
เลขที่ : 92373
นาวาเอก(พิเศษ) กฤษดา อนันตสาคร
เสนอโดย admin group วันที่ 7 มิถุนายน 2554
อนุมัติโดย สมุทรสาคร วันที่ 22 สิงหาคม 2555
จังหวัด : สมุทรสาคร
2 1950
รายละเอียด

นาวาเอก(พิเศษ) กฤษดา อนันตสาคร สาขาการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม การศึกษา ปม.ช (สาขาดุริยางคศาสตร์) อาชีพ ข้าราชการบำนาญ ที่อยู่ ๑๐๗/๑๔ ซอย ๑ หมู่ ๕ ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผลงาน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยเป็นพิเศษ ศึกษาทางด้านดุริยางศาสตร์โดยตรง มีความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์และสืบสานดนตรีไทยอันเป็นมรดกของชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย อุทิศตนถ่ายทอดความรู้ในด้านดนตรีไทยให้นักเรียนและเยาวชนในอำเภอกระทุ่มแบน และนำไปแสดงในที่ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

สถานที่ตั้ง
นาวาเอก(พิเศษ) กฤษดา อนันตสาคร
เลขที่ 107/14 หมู่ที่/หมู่บ้าน 5 ซอย 1 ถนน -
ตำบล ท่าไม้ อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่