ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 6° 15' 32"
6.2588889
ลองจิจูด (แวง) : E 102° 3' 18"
102.0550000
เลขที่ : 96242
ด่านตาบา อำเภอตากใบ
เสนอโดย admin group วันที่ 12 มิถุนายน 2554
อนุมัติโดย mculture วันที่ 31 มีนาคม 2559
จังหวัด : นราธิวาส
0 3439
รายละเอียด

ด่านตาบา (ด่านตากใบ) ตั้งอยู่ที่บ้านตาบา ตำบลเจ๊ะเห อยู่ห่างจากตัวอำเภอตากใบราว ๓ กิโลเมตร ตามเส้นทางหมายเลข ๔๐๘๔ (อำเภอเมือง-อำเภอตากใบ) เป็นช่องทางการท่องเที่ยวและค้าขายระหว่างประเทศไทย-มาเลเซีย อีกแห่งหนึ่งนอกจากด่านสุไหงโกลก ผู้ที่จะข้ามไปซื้อของที่ร้านค้าปลอดภาษี ด่านศุลกากรเพนกาลันกูโป ของประเทศมาเลเซีย สามารถข้ามไปได้เลยแบบเช้าไป-เย็นกลับ แต่หากจะข้ามไปนานกว่านั้น สามารถขอใบผ่านแดน แบบ ๓ เดือน เข้า-ออกครั้งเดียวได้ โดยต้องเตรียมคำร้องจากสำนักงานอำเภอที่ตัวเองมีชื่อในทะเบียนบ้านไปยื่นที่สำนักงานอำเภอตากใบ สอบถาม โทร. ๐ ๗๓๕๘ ๑๖๑๙ การข้ามฟากสามารถข้ามไปโดยเรือหางยาว หรือแพขนานยนต์ก็ได้ (จะอยู่กันคนละท่า) ออกทุก ๑๕ นาที วิ่งระหว่างเวลา ๖.๓๐–๑๗.๑๕ น. ค่าโดยสารคนละ ๖ บาท เท่ากันทุกท่า จักรยานยนต์ ๑๕ บาท รถ ๔ ล้อ ๕๐ บาท รถบัส ๑๐๐ บาท การนำรถยนต์เข้าไปถ้าจะไปไกลกว่าด่านศุลกากรจะต้องทำประกันรถยนต์สำหรับวิ่งในประเทศมาเลเซียก่อน และมีข้อกำหนดว่าต้องเป็นรถที่ติดฟิล์มไม่เกิน ๔๐ เปอร์เซ็นต์ และมีเข็มขัดนิรภัย เพราะฝั่งมาเลเซียเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยรถยนต์ มีบริษัทรับทำประกันรถยนต์ทั้งฝั่งไทยและฝั่งมาเลย์ ที่ฝั่งไทยทำได้สะดวกเพราะมีหลายบริษัท ค่าประกันประมาณ ๖๐๐–๗๐๐ บาท ระยะเวลาประกัน มีหลายแบบตั้งแต่ ๙ วัน – ๑ ปี ตลาดตาบา ตั้งอยู่ชายแดนไทย-มาเลเซีย มีสินค้าจำหน่ายมากมาย ปัจจุบัน เทศบาลได้ปรับปรุงก่อสร้างล็อกขายของขนาด ๙ ตร.ม. จำนวน ๑๖๕ ล็อก เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และในอนาคตจะส่งเสริมให้ตลาดตาบา เป็นศูนย์กลางการค้าขายผลไม้ และสินค้าอื่นที่สำคัญต่อไป

สถานที่ตั้ง
บ้านตาบา อำเภอตากใบ
เลขที่ - หมู่ที่/หมู่บ้าน บ้านตาบา ซอย - ถนน -
ตำบล เจ๊ะเห อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
-
บุคคลอ้างอิง นางสาวศิรินพร บินมะนอ
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส
เลขที่ - หมู่ที่/หมู่บ้าน - ซอย - ถนน พิชิตบำรุง
ตำบล บางนาค อำเภอ เมืองนราธิวาส จังหวัด นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000
โทรศัพท์ 073512833 โทรสาร 073511650
เว็บไซต์ -
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่