ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 10° 23' 48.0253"
10.3966737
ลองจิจูด (แวง) : E 99° 7' 47.0564"
99.1297379
เลขที่ : 98190
วัดทุ่งหงษ์
เสนอโดย ภานุชนาฏ ไชยพิเชษฐ วันที่ 15 มิถุนายน 2554
อนุมัติโดย ชุมพร วันที่ 25 มกราคม 2555
จังหวัด : ชุมพร
1 1090
รายละเอียด

วัดทุ่งหงษ์
วัดทุ่งหงษ์ ที่อยู่ เลขที่ ๑๒๙ บ้านทุ่งหงษ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย จัดตั้งเมื่อ ๑๖ กรกฎาคม ๒๔๗๔ เป็นวัดที่ยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วัดทุ่งหงษ์เดิมตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งคา ในปัจจุบันนี้ เรียกว่า ที่พักสงฆ์บ้านคลองพลวง ปัจจุบันยังเรียกว่าวังน้ำในคลองวังพระ ครั้นต่อมาได้ย้ายไปทางทิศตะวันตกห่างจากที่เดิมประมาณ ๑ กม. ใกล้วังน้ำ ( ตาเจ้าน้ำผุด ) ที่เรียกอยู่ในปัจจุบันนี้ เหตุด้วยฝนตกน้ำหลาก อากาศชื้นทีโรคท้องป่อง และไข้มาเลเรีย ครั้นต่อมา จึงได้ย้ายไปตั้งอยู่ ณ ที่ปัจจุบันนี้ ห่างจากวังน้ำประมาณ ๕๐๐ เมตร ซึ่งเป็นที่ของนายขอม นางแผว บริจาคที่ดินให้จำนวน ๑๒ ไร่ นายผล นางหนู ขวัญสมคิด บริจาคให้อีก ๓๖ ไร่ ตระกูลพัฒนาศักดิ์ ร่วมซื้อที่ดินถวายอีก ๑๒ ไร่เศษ ปัจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ ๖๐ ไร่ ๑ งาน ๓๐ ตรว. ไม่ทราบนามเจ้าอาวาสรูปแรก ปัจจุบันพระครูปลัดปัญญา ปัญญาธโร รักษาการเจ้าอาวาส
ความสำคัญ - วัดเป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลทุ่งคา ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๗

คำสำคัญ
ศาสนสถาน วัด
หมวดหมู่
ศาสนสถาน
สถานที่ตั้ง
วัดทุ่งหงษ์
เลขที่ ๑๒๙ หมู่ที่/หมู่บ้านซอย - ถนน -
ตำบล ทุ่งคา อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ตำบล ทุ่งคา อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86190
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่