ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 13° 57' 18.8842"
13.9552456
ลองจิจูด (แวง) : E 100° 2' 44.9326"
100.0458146
เลขที่ : 99338
ดนตรีพื้นบ้าน คณะศรีอุบลโปงลาง
เสนอโดย สันทัด คำใสอินทร์ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
อนุมัติโดย นครปฐม วันที่ 16 มิถุนายน 2554
จังหวัด : นครปฐม
1 315
รายละเอียด
ศรีอุบลโปงลาง เป็นวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน ที่เกิดจากแนวความคิดของนายอุบล นกดารา ครูโรงเรียนวัดลำเหย ที่ต้องการนำดนตรีในหลากหลายวัฒนธรรมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนวัดลำเหยได้เลือกเรียนในวิชาเลือกเสรี เมื่อปีการศึกษา 2537 แต่ก็ยังเป็นเพียงวงดนตรีพื้นบ้านที่บรรเลงได้เฉพาะทำนองเพลงง่ายๆ เท่านั้น จนกระทั่งปีการศึกษา 2540 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม ได้จัดงานมหกรรมรวมพลังการศึกษา จึงได้มีการฝึกซ้อมอย่างจริงจังเพื่อจัดการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ เพื่อนำไปร่วมงานดังกล่าว จึงมีการตั้งชื่อวงดนตรีบ้าน โดยใช้ว่า “ศรีอุบลโปงลาง” “ศรี” หมายถึง ดีงาม เป็นมงคล “อุบล” เป็นชื่อของผู้ก่อตั้ง กับเครื่องดนตรีซื้อมาจากจังหวัดอุบลราชธานี ดังนั้น จึงใช้ชื่อ ศรีอุบลโปงลาง
สถานที่ตั้ง
โรงเรียนวัดลำเหย
หมู่ที่/หมู่บ้าน 4
ตำบล ลำเหย อำเภอ ดอนตูม จังหวัด นครปฐม
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่