ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 16° 42' 0.8546"
16.7002374
Longitude : E 98° 32' 7.4972"
98.5354159
No. : 117021
ประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
Proposed by. boy Date 19 October 2011
Approved by. Takculture Date 1 December 2011
Province : Tak
0 406
Description

 บ้านแม่ตาว หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พลเมืองของหมู่บ้านแม่ตาวเป็นไทยใหญ่หรือเงี้ยว เพราะบรรพบุรุษได้อพยพมาจากเมืองตองจี รัฐฉาน ประเทศพม่า เมื่อประมาณ ๑๕๐ ปีมาแล้ว นอกจากชนเผ่าไทยใหญ่ หรือเงี้ยวแล้ว ในหมู่บ้านยังมีชนเผ่ากะเหรี่ยง ชนเผ่าพม่า ชนเผ่าปะโอ และชนเผ่าลาว ซึ่งชนเผ่าเหล่านี้ได้อยู่รวมกันอย่างสันติ และนำเอาประเพณี วัฒนธรรม และพิธีกรรมทางศาสนา ตลอดจนถึงวิถีชีวิตประจำวันมาเผยแพร่ ผสมผสานด้วยกันอย่างกลมกลืน และเกิดการสืบทอดชนเผ่า ซึ่งชนเผ่าบางคนได้เป็นคนไทยเชื้อสายชนเผ่าต่าง ๆ ไปบ้างแล้ว และในเทศกาลวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ งานทอดกฐิน หรืองานบุญต่าง ๆ ชนเผ่าเหล่านี้จะแต่งกายด้วยชุดประจำชนเผ่าของตนเองอย่างสวยงาม โดยนำเอาวัฒนธรรมชนเผ่าอันดีงามของตนมาเผยแพร่ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันอย่างสนุกสนาน รื่นเริง ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ซึ่งเหตุการณ์อย่างนี้ หาได้ยากในสังคมที่มีการแข่งขันกันในด้านวัตถุนิยม

ในวันที่ ๑ - ๓ มกราคมของทุกปี จะมีการจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าของบ้าน แม่ตาวขึ้น ซึ่งในงานจะมีการประกอบพิธีทำบุญ ตักบาตร และกิจกรรมการแสดงทาง ศิลปวัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่า สลับหมุนเวียน เปลี่ยนกันไป ตั้งแต่ช่วงเช้า จนถึง ช่วงค่ำ ซึ่งจะมีหมู่บ้านใกล้เคียงต่าง ๆ มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก ประกอบกับบ้านแม่ตาว อยู่ติดกับชายแดนประเทศเมียนมาร์ จึงทำให้มี ชนเผ่าพม่า ชนเผ่ากะเหรี่ยงจากฝั้งประเทศเพื่อนบ้านมาเที่ยวงานแบบไป - กลับ เป็นจำนวนมาก ซึ่งถือว่าเป็นงานที่สร้างความสามัคคีระหว่างราษฎรในหมู่บ้านและชนเผ่าต่าง ๆ ให้คงอยู่

Location
วัดไทยวัฒนาราม
Moo 1 บ้านแม่ตาว Soi - Road ตาก - แม่สอด
Province Tak
Details of access
การสัมภาษณ์
Reference นายกิติมศักดิ์ สีเดือน
Organization ผู้ใหญ่บ้าน
No. 1 Moo 1 บ้านแม่ตาว Soi - Road ตาก - แม่สอด
Tambon ท่าสายลวด Amphoe Mae Sot Province Tak ZIP code 63110
Tel. 081-9734522
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่