ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 16° 42' 0.8546"
16.7002374
ลองจิจูด (แวง) : E 98° 32' 7.4972"
98.5354159
เลขที่ : 117021
ประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
เสนอโดย boy วันที่ 19 ตุลาคม 2554
อนุมัติโดย Takculture วันที่ 1 ธันวาคม 2554
จังหวัด : ตาก
0 420
รายละเอียด

 บ้านแม่ตาว หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พลเมืองของหมู่บ้านแม่ตาวเป็นไทยใหญ่หรือเงี้ยว เพราะบรรพบุรุษได้อพยพมาจากเมืองตองจี รัฐฉาน ประเทศพม่า เมื่อประมาณ ๑๕๐ ปีมาแล้ว นอกจากชนเผ่าไทยใหญ่ หรือเงี้ยวแล้ว ในหมู่บ้านยังมีชนเผ่ากะเหรี่ยง ชนเผ่าพม่า ชนเผ่าปะโอ และชนเผ่าลาว ซึ่งชนเผ่าเหล่านี้ได้อยู่รวมกันอย่างสันติ และนำเอาประเพณี วัฒนธรรม และพิธีกรรมทางศาสนา ตลอดจนถึงวิถีชีวิตประจำวันมาเผยแพร่ ผสมผสานด้วยกันอย่างกลมกลืน และเกิดการสืบทอดชนเผ่า ซึ่งชนเผ่าบางคนได้เป็นคนไทยเชื้อสายชนเผ่าต่าง ๆ ไปบ้างแล้ว และในเทศกาลวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ งานทอดกฐิน หรืองานบุญต่าง ๆ ชนเผ่าเหล่านี้จะแต่งกายด้วยชุดประจำชนเผ่าของตนเองอย่างสวยงาม โดยนำเอาวัฒนธรรมชนเผ่าอันดีงามของตนมาเผยแพร่ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันอย่างสนุกสนาน รื่นเริง ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ซึ่งเหตุการณ์อย่างนี้ หาได้ยากในสังคมที่มีการแข่งขันกันในด้านวัตถุนิยม

ในวันที่ ๑ - ๓ มกราคมของทุกปี จะมีการจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าของบ้าน แม่ตาวขึ้น ซึ่งในงานจะมีการประกอบพิธีทำบุญ ตักบาตร และกิจกรรมการแสดงทาง ศิลปวัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่า สลับหมุนเวียน เปลี่ยนกันไป ตั้งแต่ช่วงเช้า จนถึง ช่วงค่ำ ซึ่งจะมีหมู่บ้านใกล้เคียงต่าง ๆ มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก ประกอบกับบ้านแม่ตาว อยู่ติดกับชายแดนประเทศเมียนมาร์ จึงทำให้มี ชนเผ่าพม่า ชนเผ่ากะเหรี่ยงจากฝั้งประเทศเพื่อนบ้านมาเที่ยวงานแบบไป - กลับ เป็นจำนวนมาก ซึ่งถือว่าเป็นงานที่สร้างความสามัคคีระหว่างราษฎรในหมู่บ้านและชนเผ่าต่าง ๆ ให้คงอยู่

สถานที่ตั้ง
วัดไทยวัฒนาราม
หมู่ที่/หมู่บ้าน 1 บ้านแม่ตาว ซอย - ถนน ตาก - แม่สอด
จังหวัด ตาก
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
การสัมภาษณ์
บุคคลอ้างอิง นายกิติมศักดิ์ สีเดือน
ชื่อที่ทำงาน ผู้ใหญ่บ้าน
เลขที่ 1 หมู่ที่/หมู่บ้าน 1 บ้านแม่ตาว ซอย - ถนน ตาก - แม่สอด
ตำบล ท่าสายลวด อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ 081-9734522
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่