ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 14° 21' 55.9253"
14.3655348
ลองจิจูด (แวง) : E 100° 34' 26.8162"
100.5741156
เลขที่ : 133997
นายณรงค์ สมบัติรักษ์
เสนอโดย kosinanon วันที่ 6 พฤษภาคม 2555
อนุมัติโดย พระนครศรีอยุธยา วันที่ 6 พฤษภาคม 2555
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
0 990
รายละเอียด

ประวัติส่วนตัว นายณรงค์ สมบัติรักษ์ เกิดเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2482 อายุ 73 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 138/15 หมู่ที่ 8 ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ

ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญ และประกอบอาชีพรับสั่งทำ-จำหน่าย บ้านทรงไทยจำลอง

โทรศัพท์ 08-7400-5345

ความสำคัญ เป็นบุคคลภูมิปัญญาด้านศิลปะ หัตถกรรมและสิ่งทอ ประเภทเครื่องไม้

ความเชี่ยวชาญ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการประดิษฐ์บ้านทรงไทยจำลอง

หิ้งพระ,ศาลเจ้าที่,ศาลตายาย เป็นผู้ที่มีใจรักและชอบศิลปะของเรือนไทยเป็นพิเศษ โดยเฉพาะ

ในช่วงเวลาที่เรียนหนังสือระดับอุดมศึกษานั้น ได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะของศาสนสถาน ได้แก่

โบสถ์,ศาลา,เรือนไทย,หน้าบัน,กระจัง คันทวย เป็นต้น จึงทำให้เกิดแรงบันดาลใจคิดประดิษฐ์

บ้านทรงไทยจำลองขึ้นมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาประมาณ 8 ปีมาแล้ว

ผลงานเด่น บ้านทรงไทยจำลอง ขนาดต่างๆ นี้ เป็นภูมิปัญญาที่เกิดจากความรู้และ

ความสามารถที่สร้างสรรผลงานออกมาจนขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า OTOP ระดับ 3 ดาว อำเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดย...วัฒนธรรมอำเภอพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ตั้ง
ณรงค์ "ทรงไทย" อยุธยา
เลขที่ 138/15 หมู่ที่/หมู่บ้าน 8
อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
บุคคลอ้างอิง นางสุณิสา โกศินานนท์ อีเมล์ tae_kosinanont@hotmail.com
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด อีเมล์ ayutthayaculture@gmail.com
หมู่ที่/หมู่บ้าน 3 ถนน สายเอเชีย
ตำบล คลองสวนพลู อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
โทรศัพท์ 0-3536-6882-3 โทรสาร 0-3536-6881
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่