ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 16° 24' 4.6926"
16.4013035
ลองจิจูด (แวง) : E 103° 22' 23.911"
103.3733086
เลขที่ : 134903
วัดชัยเจริญ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
เสนอโดย ประดิษฐ์ รังษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2555
อนุมัติโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 22 มิถุนายน 2555
จังหวัด : กาฬสินธุ์
1 1265
รายละเอียด

ที่ตั้ง

วัดชัยเจริญ ตั้งอยู่ที่ บ้านฮ่องฮี หมู่ที่ 13 - 14 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน

อาณาเขต

ทิศเหนือ ประมาณ 3 เส้น จดทางสาธารณประโยชน์

ทิศใต้ ประมาณ 3 เส้น จดทางสาธารณประโยชน์

ทิศตะวันออก ประมาณ 2 เส้น 4 วา จดทางสาธารณประโยชน์

ทิศตะวันตก ประมาณ 2 เส้น 4 วา จดทางสาธารณประโยชน์

อาคารเสนาสนะ

- อุโบสถ กว้าง 3 เมตร ยาว 12 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2494

- กุฏิสงฆ์ จำนวน 2 หลัง เป็นตึก 1 หลัง และ ครึ่งตึกครึ่งไม้ 1 หลัง

- วิหาร กว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร

ปูชนียวัตถุ

พระพุทธรูป จำนวน 3 องค์

ความเป็นมา

วัดชัยเจริญ ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2343 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2495 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 80 เมตร ยาว 42 เมตร

ลำดับเจ้าอาวาส

รูปปัจจุบัน คือ พระอธิการทองหล่อ ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา

หมวดหมู่
ศาสนสถาน
สถานที่ตั้ง
บ้านฮ่องฮี
หมู่ที่/หมู่บ้าน 13-14/บ้านฮ่องฮี
ตำบล ยางตลาด อำเภอ ยางตลาด จังหวัด กาฬสินธุ์
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
บุคคลอ้างอิง นายประดิษฐ์ รังษา
ชื่อที่ทำงาน วัฒนธรรมอำเภอยางตลาด
หมู่ที่/หมู่บ้าน 13-14/บ้านฮ่องฮี
ตำบล ยางตลาด อำเภอ ยางตลาด จังหวัด กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46120
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 15 พฤษภาคม 2555 เวลา 10:45
วัดชัยเจริญ ควรใส่อำเภอด้วยครับว่าอยู่อำเภออะไรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 15 พฤษภาคม 2555 เวลา 10:45
ควรมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจ และภาพท่านเจ้าอาวาสด้วยครับ
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่