ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 17° 21' 49.7578"
17.3638216
ลองจิจูด (แวง) : E 104° 9' 32.5181"
104.1590328
เลขที่ : 135153
พระครูสุวรรณปทุมมาภรณ์
เสนอโดย Mr.Poonsawat วันที่ 15 พฤษภาคม 2555
อนุมัติโดย สกลนคร วันที่ 15 พฤษภาคม 2555
จังหวัด : สกลนคร
0 342
รายละเอียด

พระครูสุวรรณปทุมมาภรณ์ (หลวงปู่คำพันธ์) ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองบัวสร้าง ตำบลอุ่มจาน เป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัีติดีปฏิบัติชอบ ตามหลักของพระพุทธศาสนา เกิดเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2464 ปัจจุบัีนอายุ 91 ปี พรรษา 72 มีผลงานด้านการเผยแผ่ พระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พ.ศ.2498-พ.ศ.2499 เผยแผ่ธรรมะ ที่เรือนจำบางขวาง

พ.ศ.2500-พ.ศ.2503 เผยแผ่ธรรมะที่วัดพระพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา

หลังจากนั้นมีการเผยแผ่ธรรมะที่วัดเขาพระ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี วัดเวฬุวัน บ้าน ไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี และรับตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

พระครูสุวรรณปทุมมาภรณ์ เป็นพระสงฆ์ที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย ถือปฏิบัติวิปัสสนากัมมฐาน มีศิษยานุศิษย์ที่ให้ความเคารพทั่วสารทิศ เป็นพระสงฆ์ที่ไม่ยึดติดในตำแหน่ง ลูกศิษย์ที่อยู่ใกล้ชิด ได้ขออนุญาตสร้างพระเครื่องของหลวงปู่ หลายรุ่น แต่ละรุ่นล้วนมีพุุทธคุณสูงทั้งสิ้น

คำสำคัญ
พระปฏิปทา
สถานที่ตั้ง
วัดบ้านหนองบัวสร้าง
เลขที่ 6 หมู่ที่/หมู่บ้าน 12/หนองบัวสร้าง
ตำบล อุ่มจาน อำเภอ กุสุมาลย์ จังหวัด สกลนคร
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
บุคคลอ้างอิง นายพูลสวัสดิ ์ บัวภาคำ
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอกุสุมาลย์
ถนน สกลนคร-นครพนม
ตำบล กุสุมาลย์ อำเภอ กุสุมาลย์ จังหวัด สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47210
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่