ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 15° 25' 44.148"
15.42893
ลองจิจูด (แวง) : E 100° 51' 41.328"
100.86148
เลขที่ : 135910
นางวัชรี ศรีแสงไทยสุข
เสนอโดย jittra วันที่ 20 พฤษภาคม 2555
อนุมัติโดย ลพบุรี วันที่ 24 พฤษภาคม 2555
จังหวัด : ลพบุรี
0 538
รายละเอียด

นางวัชรี ศรีแสงไทยสุข เกิดวันที่ 8 ธันวาคม 2511 อยู่บ้านเลขที่ 7 หมู่ 3 ตำบลวังทอง อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี จบการศึกษาปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี เป็นผู้ที่เสียสละ ช่วยเหลือชุุมชน และให้การสนับสนุนงานด้านวัฒนธรรมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี โดยเป็นประธานสภาวัฒนธรรมตำบลวังทอง และได้ดำเนินการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม ของท้องถิ่น มีผลงานที่สำคัญ ได้แก่
1. ประเพณีสงกรานต์ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์พร้อมทั้งรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในชุมชนและเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัว ตามวิถีวัฒนธรรมแบบไทย ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงานของไทยให้คงอยู่ตลอดไป ตลอดจนกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
2. ประเพณีสารทลาว
สารทลาวมีขึ้นในเดือน 10 ขึ้น 15 ค่ำ เป็นประเพณีของชนพื้นบ้านหมู่ที่ 1 บ้านหนองร่าเริง ซึ่งได้อพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม ซึ่งจะมีการกวนกระยาสารทและจัดหาผลไม้ ประกอบพิธีบุญตามประเพณี และยังเป็นของฝากนำไปไหว้ญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ห่างไกล
3. ประเพณีบุญบั้งไฟ
จัดให้มีขึ้น เพื่ออนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวอีสานที่ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่หมู่ที่ 9 บ้านหนองร่าเริง ซึ่งจะจัดประจำทุกปีในช่วงเดือน พฤษภาคม ถือกันว่าเป็นประเพณีขอฝนตามความเชื่อของชาวอีสาน เพื่อก่อให้เกิดความชุ่มชื่นแก่พันธุ์พืชที่ปลูกอีกทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกัน
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

สถานที่ตั้ง
บ้านวังทอง
เลขที่ 7 หมู่ที่/หมู่บ้าน 3 บ้านวังทอง
ตำบล วังทอง อำเภอ โคกเจริญ จังหวัด ลพบุรี
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
บุคคลอ้างอิง นางวัชรี ศรีแสงไทยสุข
ชื่อที่ทำงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
หมู่ที่/หมู่บ้าน 3 บ้านวังทอง
ตำบล วังทอง อำเภอ โคกเจริญ จังหวัด ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15250
โทรศัพท์ 0 3642 6600
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่