ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 15° 25' 44.148"
15.42893
Longitude : E 100° 51' 41.328"
100.86148
No. : 135910
นางวัชรี ศรีแสงไทยสุข
Proposed by. jittra Date 20 May 2012
Approved by. ลพบุรี Date 24 May 2012
Province : Lop Buri
0 516
Description

นางวัชรี ศรีแสงไทยสุข เกิดวันที่ 8 ธันวาคม 2511 อยู่บ้านเลขที่ 7 หมู่ 3 ตำบลวังทอง อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี จบการศึกษาปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี เป็นผู้ที่เสียสละ ช่วยเหลือชุุมชน และให้การสนับสนุนงานด้านวัฒนธรรมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี โดยเป็นประธานสภาวัฒนธรรมตำบลวังทอง และได้ดำเนินการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม ของท้องถิ่น มีผลงานที่สำคัญ ได้แก่
1. ประเพณีสงกรานต์ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์พร้อมทั้งรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในชุมชนและเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัว ตามวิถีวัฒนธรรมแบบไทย ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงานของไทยให้คงอยู่ตลอดไป ตลอดจนกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
2. ประเพณีสารทลาว
สารทลาวมีขึ้นในเดือน 10 ขึ้น 15 ค่ำ เป็นประเพณีของชนพื้นบ้านหมู่ที่ 1 บ้านหนองร่าเริง ซึ่งได้อพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม ซึ่งจะมีการกวนกระยาสารทและจัดหาผลไม้ ประกอบพิธีบุญตามประเพณี และยังเป็นของฝากนำไปไหว้ญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ห่างไกล
3. ประเพณีบุญบั้งไฟ
จัดให้มีขึ้น เพื่ออนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวอีสานที่ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่หมู่ที่ 9 บ้านหนองร่าเริง ซึ่งจะจัดประจำทุกปีในช่วงเดือน พฤษภาคม ถือกันว่าเป็นประเพณีขอฝนตามความเชื่อของชาวอีสาน เพื่อก่อให้เกิดความชุ่มชื่นแก่พันธุ์พืชที่ปลูกอีกทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกัน
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

Category
Cultural Network
Location
บ้านวังทอง
No. 7 Moo 3 บ้านวังทอง
Tambon วังทอง Amphoe Khok Charoen Province Lop Buri
Details of access
Reference นางวัชรี ศรีแสงไทยสุข
Organization องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
Moo 3 บ้านวังทอง
Tambon วังทอง Amphoe Khok Charoen Province Lop Buri ZIP code 15250
Tel. 0 3642 6600
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่