ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 16° 26' 17.9999"
16.4383333
Longitude : E 102° 50' 20"
102.8388889
No. : 137393
หนังสือสารภัญญ์ เพลงกล่อมลูก : คู่มือการประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน
Proposed by. siradakk Date 1 June 2012
Approved by. Date 1 June 2012
Province : Khon Kaen
0 472
Description

หนังสือสารภัญญ์เพลงกล่อมลูก เป็นคู่มือการประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานถือเป็นวรรณกรรมเพลงกล่อมลูกอีสาน ใช้เป็นคู่มือและหลักเกณฑ์ในการตัดสินการประกวดศิลปวัฒนธรรม การแสดงและดนตรีพื้นบ้านอีสาน เช่น ประกวดขับร้องสรภัญญ์อีสาน ประกวดเพลงกล่อมลูก ประกวดเป่าแคน กลองยาว ดนตรีพื้นบ้าน ลำกลอน เล่านิทาน ประกวดไหลเรือไฟ และประกวดประทีปโคมไฟฯลฯ ภายในเล่มเน้นสารภัญญ์ทำนองอีสาน 12 ทำนอง พร้อมตัวอย่างกลอนสารภัญญ์ รวมทั้งหลักเกณฑ์การประกวด กติกาการตัดสิน และเนื้อหาสาระของการประกวด
สารภัญญ์, กรภัญ หรือ สรภัญญะ มาจากคำเดิมเป็นภาษาบาลีว่า "สรภัญญะ" แปลว่า ร้อง-กล่าว หรือ สวดด้วยเสียง หมายความว่า สวดทำนองที่ไพเราะ ซึ่งการสวดแต่เดิมที นิยมสวดด้วยภาษาบาลีประพันธ์เป็นร้อยกรองด้วยถ้อยคำลึกซึ้งกินใจ ต่อมาได้เปลี่ยนร้อยกรองเป็นภาษาไทย แต่ยังคงหลักการใหญ่ๆไว้ตามต้นฉบับแบบภาษาบาลี
สวดสรภัญทำนองอีสาน สมัยก่อน พ.ศ.2473 ประชาชนคนอีสานส่วนใหญ่ยังนับถือผีอยู่ค่อนข้างมากจะเห็นได้จากทุกบ้านมีดอนปู่ตาเป็นที่ประกอบพิธีเซ่นไหว้ กระทั่งถึงสมัยพระอาจารย์สิ่ง ขันตยาคโม และอาจารย์พระมหาปิน ปัญญาพโล พระกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้มาปักหลักเผยแผ่ศาสนธรรม ณ วัดโคกเหล่างา(วัดป่าวิเวกธรรม) ในตัวเมืองขอนแก่น ได้แต่งหนังสือจงรัก ยกย่องพระพุทธศาสนาร้อยกรองเป็นคำฉันท์ใช้สวดเป็นทำนองสรภัญ ปรากฏว่าเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย การสวดสรภัญทำนองอีสานก็เริ่มมีมาในยุคนี้
กลอนพระคุณพ่อแม่
"ฟังเถิดนายนารี ฟังวจีที่กล่าวสอน
บิดาและมารดร ควรอาทรสนองคุณ
ลำบากยากเหลือหลาย ถนอมกายหมายอุดหนุน
ทำดีหวังพึ่งบุญ เพื่อค้ำจุนบุตรธิดา"
ผู้แต่ง นายประมวล พิมพ์เสน
ความสำคัญ

หนังสือเล่มนี้ถือเป็นคู่มือหรือแนวทางในการจัดประกวดศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้จัดการประกวด และคณะกรรมการตัดสินเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมแต่ละประเภท และถือเป็นวรรณกรรมทางภาษาที่มีความโดดเด่นประเภทสรภัญญ์ทำนองอีสาน และสรภัญญ์เพลงกล่อมลูก ฯลฯ

Category
Document/Book
Location
ศูนย์ถ่ายทอดภูมิปัญญาไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
No. 78/3 Moo 6 Soi ศรีจันทร์
Tambon ในเมือง Amphoe Mueang Khon Kaen Province Khon Kaen
Details of access
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
Reference นางศิรดา มะลาสาย Email siramala_kk@hotmail.co.th
Organization สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น Email kkCulture@gmail.com
Road ศูนย์ราชการ
Amphoe Mueang Khon Kaen Province Khon Kaen ZIP code 40000
Tel. 043245013 Fax. 043245014
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่