ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 16° 26' 17.9999"
16.4383333
ลองจิจูด (แวง) : E 102° 50' 20"
102.8388889
เลขที่ : 137393
หนังสือสารภัญญ์ เพลงกล่อมลูก : คู่มือการประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน
เสนอโดย siradakk วันที่ 1 มิถุนายน 2555
อนุมัติโดย วันที่ 1 มิถุนายน 2555
จังหวัด : ขอนแก่น
0 482
รายละเอียด

หนังสือสารภัญญ์เพลงกล่อมลูก เป็นคู่มือการประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานถือเป็นวรรณกรรมเพลงกล่อมลูกอีสาน ใช้เป็นคู่มือและหลักเกณฑ์ในการตัดสินการประกวดศิลปวัฒนธรรม การแสดงและดนตรีพื้นบ้านอีสาน เช่น ประกวดขับร้องสรภัญญ์อีสาน ประกวดเพลงกล่อมลูก ประกวดเป่าแคน กลองยาว ดนตรีพื้นบ้าน ลำกลอน เล่านิทาน ประกวดไหลเรือไฟ และประกวดประทีปโคมไฟฯลฯ ภายในเล่มเน้นสารภัญญ์ทำนองอีสาน 12 ทำนอง พร้อมตัวอย่างกลอนสารภัญญ์ รวมทั้งหลักเกณฑ์การประกวด กติกาการตัดสิน และเนื้อหาสาระของการประกวด
สารภัญญ์, กรภัญ หรือ สรภัญญะ มาจากคำเดิมเป็นภาษาบาลีว่า "สรภัญญะ" แปลว่า ร้อง-กล่าว หรือ สวดด้วยเสียง หมายความว่า สวดทำนองที่ไพเราะ ซึ่งการสวดแต่เดิมที นิยมสวดด้วยภาษาบาลีประพันธ์เป็นร้อยกรองด้วยถ้อยคำลึกซึ้งกินใจ ต่อมาได้เปลี่ยนร้อยกรองเป็นภาษาไทย แต่ยังคงหลักการใหญ่ๆไว้ตามต้นฉบับแบบภาษาบาลี
สวดสรภัญทำนองอีสาน สมัยก่อน พ.ศ.2473 ประชาชนคนอีสานส่วนใหญ่ยังนับถือผีอยู่ค่อนข้างมากจะเห็นได้จากทุกบ้านมีดอนปู่ตาเป็นที่ประกอบพิธีเซ่นไหว้ กระทั่งถึงสมัยพระอาจารย์สิ่ง ขันตยาคโม และอาจารย์พระมหาปิน ปัญญาพโล พระกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้มาปักหลักเผยแผ่ศาสนธรรม ณ วัดโคกเหล่างา(วัดป่าวิเวกธรรม) ในตัวเมืองขอนแก่น ได้แต่งหนังสือจงรัก ยกย่องพระพุทธศาสนาร้อยกรองเป็นคำฉันท์ใช้สวดเป็นทำนองสรภัญ ปรากฏว่าเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย การสวดสรภัญทำนองอีสานก็เริ่มมีมาในยุคนี้
กลอนพระคุณพ่อแม่
"ฟังเถิดนายนารี ฟังวจีที่กล่าวสอน
บิดาและมารดร ควรอาทรสนองคุณ
ลำบากยากเหลือหลาย ถนอมกายหมายอุดหนุน
ทำดีหวังพึ่งบุญ เพื่อค้ำจุนบุตรธิดา"
ผู้แต่ง นายประมวล พิมพ์เสน
ความสำคัญ

หนังสือเล่มนี้ถือเป็นคู่มือหรือแนวทางในการจัดประกวดศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้จัดการประกวด และคณะกรรมการตัดสินเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมแต่ละประเภท และถือเป็นวรรณกรรมทางภาษาที่มีความโดดเด่นประเภทสรภัญญ์ทำนองอีสาน และสรภัญญ์เพลงกล่อมลูก ฯลฯ

หมวดหมู่
เอกสารหนังสือ
สถานที่ตั้ง
ศูนย์ถ่ายทอดภูมิปัญญาไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
เลขที่ 78/3 หมู่ที่/หมู่บ้าน 6 ซอย ศรีจันทร์
ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
บุคคลอ้างอิง นางศิรดา มะลาสาย อีเมล์ siramala_kk@hotmail.co.th
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น อีเมล์ kkCulture@gmail.com
ถนน ศูนย์ราชการ
อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ 043245013 โทรสาร 043245014
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่