ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 17° 20' 52.391"
17.3478864
ลองจิจูด (แวง) : E 99° 59' 14.7149"
99.9874208
เลขที่ : 137810
พระมหาสุธีร์ อิสฺสโร
เสนอโดย boonchuboonchu วันที่ 6 มิถุนายน 2555
อนุมัติโดย สุโขทัย วันที่ 6 มิถุนายน 2555
จังหวัด : สุโขทัย
2 1778
รายละเอียด

พระมหาสุธีร์ อิสฺสโร (สุธีร์ อิสฺสโร น.ธ.เอก ป.ธ.9 ศศ.ม (รัฐศาสตร์) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ปัจจุบัน (2555) ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (พระอารามหลวง) และเจ้าคณะตำบลศรีนคร
สถานะเดิม ชื่อ สุธีร์ นามสกุล ภู่เอี่ยม เกิด วัน 1ฯ 10 ค่ำ ปีฉลู วันที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2517 บิดาชื่อนายอ๋อไม้ ภู่เอี่ยม มารดา ชื่อนางมณฑา ภู่เอี่ยม บ้านเลขที่ 137/1 หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
อุปสมบท วัน 1 ฯ 8 ค่ำ ปี ระกา วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2537 ณ พัทธสีมาวัดป่าข่อย ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พระอุปัชฌาย์ พระครูจันทโรภาส วัดป่าข่อย ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พระกรรมวาจาจารย์ พระวิเนาว์ วิจารณญาโน วัดป่าข่อย ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พระอนุสาวนาจารย์ พระพยอม จนฺทสาโร วัดป่าข่อย ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
วุฒิการศึกษา พ.ศ.2541 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดหนองโว้งวิทยา ตำบลเมืองบางยมอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
พ.ศ.2541 สอบไล่ได้นักธรรมเอก สำนักศาสนศึกษาวัดหนองโว้ง จังหวัดสุโขทัย
พ.ศ.2549 สอบไล่ได้ ป.ธ.9สำนักศาสนศึกษาวัดหนองโว้ง ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
พ.ศ.2548สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ด้านการปกตรอง พ.ศ.2544 เป็น พระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ.2547เป็นเจ้าคณะตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
พ.ศ.2551เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
พ.ศ.2553เป็นเจ้าคณะตำบลศรีนคร ถึงปัจจุบัน (2555) อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
งานด้านปกครองภายในเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลศรีนคร มีวัดในเขตปกครอง จำนวน 6 วัด 1 ที่พักสงฆ์ประกอบด้วย
1.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 2.วัดบ่อทองอุดมธรรม 3.วัดบ้านเหมือง 4.วัดศรีสหกรณ์ 5.วัดศิริบูรณาราม 6,วัดหนองบัว และศูนย์ปฎิบัติธรรมตถาตา
งานด้านการศึกษา พ.ศ.2543 เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี
พ.ศ.2543เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวงประโยดธรรมชั้นตรีจนถึงปัจจุบัน
พ.ศ.2547 เป็นครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน
พ.ศ.2550 เป็นกรรมการตรวจข้อสอบบาลีสนามหลวง
พ.ศ.2551 เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมประจำศาสนศึกษาวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลศรีนคร อำเภอ
ศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
พ.ศ.2551 เป็นครูสอนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ประจำวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
พ.ศ.2552 เป็นอาจารย์สอนประจำศูนย์การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีระดับเปรียญเอกวัดคลองโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
พ.ศ.2553 เป็นอาจารย์สอนพิเศษวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ห้องเรียนวัดไทยชุมพล อำเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย
พ.ศ.2553 เป็นผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง ประจำสนามสอบ วัดฉิมพลี ตำบลคลองตาล อำเภอ
ศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

สถานที่ตั้ง
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
เลขที่ 151 หมู่ที่/หมู่บ้าน 9/ บ้านราษฎร์อุดมสูข ซอย - ถนน ศรีนคร - สวรรคโลก
ตำบล ศรีนคร อำเภอ ศรีนคร จังหวัด สุโขทัย
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
สำนักงานเจ้าคณะอำเภอศรีนคร
บุคคลอ้างอิง พระปลัดสมบงษ์ ปสนโณ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอศรีนคร
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานเจ้าคณะอำเภอศรีนคร
หมู่ที่/หมู่บ้าน 1/บ้านตาลพร้า ถนน ศรีนคร - ปลายราง
ตำบล ศรีนคร อำเภอ ศรีนคร จังหวัด สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64180
โทรศัพท์ 0805095802
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่