ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : - ลองจิจูด (แวง) : -
เลขที่ : 141639
ประวัติวัดอโศกธรรมาราม
เสนอโดย thawron_t วันที่ 28 มิถุนายน 2555
อนุมัติโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 18 ตุลาคม 2555
จังหวัด : กาฬสินธุ์
1 666
รายละเอียด

ประวัติวัดอโศกธรรมาราม

ประวัติความเป็นมาของวัดอโศกธรรมาราม

วัดอโศกธรรมาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๑ บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสำราญใต้ กิ่งอำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๒ ง าน อาณาเขต ทิศเหนือ ประมาณ ๕ เส้น จดถนนสาธารณะ ทิศใต้ประมาณ ๕เส้นจดถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกประมาณ ๒ เส้น ๑๐ วา จดหมู่บ้าน ทิศตะวันตกประมาณ ๒ เส้น ๑๐ วา จดหมู่บ้าน อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร เป็นอาคารไม้สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ และกุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารไม้

วัดอโศกธรรมาราม ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๔ เดิมชื่อวัดหนองกุงน้อย จึงได้เปลี่ยนตามชื่อของผู้สร้างคือ พระครูอโศกธรรมนิเทศน์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ ๑ พระสม รูปที่ ๒ พระอ่อน รูปที่ ๓ พระมี รูปที่ ๔ พระบุญเหลี่ยม รูปที่ ๕ พระครูอโศกธรรมนิเทศน์ -- รูปที่ ๖ พระคำมูล จตฺตสโล พ.ศ. ๒๔๘๘–รูปที่ ๗ พระครูประจักษ์ธรรมภาณ พ. ศ. ๒๕๒๗ รูปที่ ๘ พระครูอโศกธรรมาภรณ์ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นต้นมา เจ้าอาวาสวัดอโศกธรรมาราม การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรม เปิดสอน เมื่อ ๒๔๙๖ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙

สิ่งสำคัญภายในวัด

ปัจจุบันมีพระครูอโศกธรรมาภรณ์ เป็นเจ้าอาวาสและรองเจ้าคณะอำเภอสามชัย

ประตูทางเข้าวัดอโศกธรรมาราม

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

หอระฆังจำนวน ๑ หลัง

อุโบสถเป็นอาคารก่อปิฐถือปูน

ขนาดกว้าง ๑๘เมตร ยาว ๓๐ เมตร

หลังคาลด ๓ ชั้น มุงกระเบื้องเคลือบ มีพระพุทธรูปปางมารวิชัย

ขนาดหน้าตักกว้าง ๙๕ นิ้ว สูง ๑๒๐ นิ้ว เป็นพระประธาน

ศาลาการเปรียญเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ๒ ชั้น

สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓

กุฏิมีจำนวน ๓ หลัง

หมวดหมู่
ศาสนสถาน
สถานที่ตั้ง
สามชัย
ตำบล สำราญใต้ อำเภอ สามชัย จังหวัด กาฬสินธุ์
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
วัดอโศกธรรมาราม
บุคคลอ้างอิง พระถาณกรณ์ ธมมฺปวโร อีเมล์ pa12ta@hotmail.co.th
ชื่อที่ทำงาน บ้านโพนทอง
ตำบล สำราญใต้ อำเภอ สามชัย จังหวัด กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46180
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 18 ตุลาคม 2555 เวลา 21:26
ดีมากครับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 23 กรกฎาคม 2555 เวลา 14:26
ควรเพิ่มห้วข้อ อำเภอ...จังหวัด... /ชื่อเจ้าอาวาสวัด/ผลงานของวัด/เพิ่มภาพเจ้าอาวาสวัด/ภาพผลงานของวัด
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่