ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 15° 44' 27.6526"
15.7410146
ลองจิจูด (แวง) : E 102° 48' 39.8678"
102.8110744
เลขที่ : 144250
กระสวย
เสนอโดย passara วันที่ 8 กรกฎาคม 2555
อนุมัติโดย ขอนแก่น วันที่ 8 กรกฎาคม 2555
จังหวัด : ขอนแก่น
0 439
รายละเอียด

กระสวยหมายถึง เครื่องมือเครื่องใช้ในการทอผ้า กระสวยบางท้องถิ่นของทางภาคเหนือเรียกเฮือ ส่วนภาคใต้เรียกว่า ตรน กระสวยทำด้วยไม้เนื้อแข็งที่มีน้ำหนัก เช่นไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้พยูง หรือไม้สัก เป็นต้น ความยาวไม่มีมาตรฐานขึ้นอยู่กับผู้ใช้งาน โดยทั่วไปที่พบเห็นจะมีความยาวประมาณ 10-12 นิ้ว โดยกระสวยแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ กระสวยมือ น้ำหนักเบา ด้านหัวและด้านท้ายมีลักษณะมนคล้ายงู และกระสวยกี่กระตุก มีรูปร่างคล้ายกับเรือ ซึ่งกระสวยทั้ง 2 ประเภท นี้ยังสามารถแบ่งออกได้เป็นกระสวยแบบรางเดียว คือมีหลอดสำหรับใส่ด้ายเพียงอันเดียว กับกระสวยรางคู่ คือมีหลอดสำหรับใส่ด้ายสองหลอด

การใช้ประโยขน์เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้บรรจุหลอดด้ายเส้นพุ่งที่ใช้ในการทอผ้า มีหน้าที่ส่งด้ายพุ่งเข้าไปในด้ายเส้นยืนที่ขึงอยู่บนหูกทอผ้า ซึ่งหากเป็นกระสวยมือจะใช้มือพุ่งกระสวยกลับไปมาระหว่างเส้นยืนสลับกับการกระทบฟืมเพื่อให้เนื้อผ้าแน่น แต่หากเป็นกระสวยสำหรับกี่กระตุก กระสวยจะพุ่งกลับไปมาด้วยแรงกระแทกของการกระตุกจนกว่าจะได้เนื้อผ้าตามที่ต้องการ

สถานที่ตั้ง
บ้านหนองไผ่พัฒนา
เลขที่ 52 หมู่ที่/หมู่บ้าน 9 บ้านหนองไผ่พัฒนา ซอย - ถนน -
ตำบล หนองไผ่ล้อม อำเภอ หนองสองห้อง จังหวัด ขอนแก่น
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
บ้านหนองไผ่พัฒนา
บุคคลอ้างอิง นางภัสรา ศรีน้อยขาว อีเมล์ applekookpan@gmail.com
ชื่อที่ทำงาน นางภัสรา ศรีน้อยขาว อีเมล์ applekookpan@gmail.com
เลขที่ - หมู่ที่/หมู่บ้าน ไทยสามัคคี ซอย - ถนน -
ตำบล หนองสองห้อง อำเภอ หนองสองห้อง จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40190
โทรศัพท์ 08-1874-7076 โทรสาร -
เว็บไซต์ -
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่