ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 13° 51' 43.9999"
13.8622222
ลองจิจูด (แวง) : E 100° 30' 47.9999"
100.5133333
เลขที่ : 144254
นายวีระ มีเหมือน
เสนอโดย payowsri วันที่ 8 กรกฎาคม 2555
อนุมัติโดย นนทบุรี วันที่ 9 กรกฎาคม 2555
จังหวัด : นนทบุรี
0 726
รายละเอียด

นายวีระ มีเหมือนเกิดเมื่อวันท่ี 7 เมษายน พ.ศ.2487 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป็นบุตรนายเวก นางบุญช่วย มีเหมือน อาชีพทำสวนและสืบทอดการเล่นดนตรี ทำขวัญนาค และทำขวัญทั่วไปจากบรรพบุรุษ ศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ดรงเรียนวัดสมรโกฎิ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แล้วเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนศรีบุณยานนท์จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผลงานด้านสิลปวัฒนธรรม

ในพ.ศ. 2505 ขณะท่ีเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ได้เริ่มฝึกหัดโขนจากครูหยัด(เหลา)เพิ่มสุวรรณ ได้ติดตามครูหยัดไปเล่นโขนจนได้พบครูนาฎศิลป์โขนคนอื่นๆ เช่นครูชิต แก้วดวงใหญ่ ครูสร้างหัวโขน ทำให้ได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการสร้างหัวโขน พ.ศ.2509 ได้เริ่มการทำหน้าโขนประจำตัวหน้าเทพในพิะีไหว้ครูซึ่งทำพิธีที่บ้านครูชิต แก้วดวงใหญ่และได้ทำมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

ต่อมาได้มีโอกาสได้พบครูทำหัวโขนที่มีชื่ออีกท่านหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือหม่อมราชวงศ์จรูญสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ วิชาความรู้ที่ได้เพิ่มพูนขึ้นคือการทำหนังใหญ่ ท่านได้เป็นศิษย์ของครูหม่อมราชวงศ์จรูญสวัสดิ์ ทำให้ได้วิชาการด้านหนังใหญ่ได้แก่ การทำตัวหนัง การพากย์และการจัดการแสดงซึ่งท่านได้สืบทอดมาถึงปัจจุบัน

หมวดหมู่
ปราชญ์ชาวบ้าน
สถานที่ตั้ง
นายวีระ มีเหมือน
ถนน รัตนาธิเบศร์
ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี
บุคคลอ้างอิง นางพเยาว์ ศรีลัด อีเมล์ payow_Zad@hotmail.com
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี
หมู่ที่/หมู่บ้าน 8 ถนน รัตนาธิเบศร์
ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
โทรศัพท์ 0 2580 2764 โทรสาร 0 2580 2764
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่