ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 13° 51' 43.9999"
13.8622222
Longitude : E 100° 30' 47.9999"
100.5133333
No. : 144254
นายวีระ มีเหมือน
Proposed by. payowsri Date 8 July 2012
Approved by. สิริน Date 9 July 2012
Province : Nonthaburi
0 502
Description

นายวีระ มีเหมือนเกิดเมื่อวันท่ี 7 เมษายน พ.ศ.2487 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป็นบุตรนายเวก นางบุญช่วย มีเหมือน อาชีพทำสวนและสืบทอดการเล่นดนตรี ทำขวัญนาค และทำขวัญทั่วไปจากบรรพบุรุษ ศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ดรงเรียนวัดสมรโกฎิ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แล้วเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนศรีบุณยานนท์จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผลงานด้านสิลปวัฒนธรรม

ในพ.ศ. 2505 ขณะท่ีเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ได้เริ่มฝึกหัดโขนจากครูหยัด(เหลา)เพิ่มสุวรรณ ได้ติดตามครูหยัดไปเล่นโขนจนได้พบครูนาฎศิลป์โขนคนอื่นๆ เช่นครูชิต แก้วดวงใหญ่ ครูสร้างหัวโขน ทำให้ได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการสร้างหัวโขน พ.ศ.2509 ได้เริ่มการทำหน้าโขนประจำตัวหน้าเทพในพิะีไหว้ครูซึ่งทำพิธีที่บ้านครูชิต แก้วดวงใหญ่และได้ทำมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

ต่อมาได้มีโอกาสได้พบครูทำหัวโขนที่มีชื่ออีกท่านหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือหม่อมราชวงศ์จรูญสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ วิชาความรู้ที่ได้เพิ่มพูนขึ้นคือการทำหนังใหญ่ ท่านได้เป็นศิษย์ของครูหม่อมราชวงศ์จรูญสวัสดิ์ ทำให้ได้วิชาการด้านหนังใหญ่ได้แก่ การทำตัวหนัง การพากย์และการจัดการแสดงซึ่งท่านได้สืบทอดมาถึงปัจจุบัน

Category
Local Scholar
Location
นายวีระ มีเหมือน
Road รัตนาธิเบศร์
Tambon บางกระสอ Amphoe Mueang Nonthaburi Province Nonthaburi
Details of access
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี
Reference นางพเยาว์ ศรีลัด Email payow_Zad@hotmail.com
Organization สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี
Moo 8 Road รัตนาธิเบศร์
Tambon บางกระสอ Amphoe Mueang Nonthaburi Province Nonthaburi ZIP code 11000
Tel. 0 2580 2764 Fax. 0 2580 2764
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่