ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 13° 58' 6.7033"
13.9685287
ลองจิจูด (แวง) : E 99° 59' 18.1583"
99.9883773
เลขที่ : 144476
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
เสนอโดย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลจังหวัดนครปฐม วันที่ 9 กรกฎาคม 2555
อนุมัติโดย นครปฐม วันที่ 15 สิงหาคม 2555
จังหวัด : นครปฐม
1 370
รายละเอียด

ประวัติตำบลทุ่งขวางก่อตั้งเป็นตำบลมาประมาณ 90 ปี ประชาชนส่วนใหญ่อพยพมาจากหลายที่ ได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรี ในปี 2493 อำเภอสามแก้ว ได้ย้ายมาตั้งใหม่เป็นอำเภอกำแพงแสน ลักษณะของพื้นที่ตำบลทุ่งขวางในตอนนั้น มีพื้นที่กว้าง และเป็นแนวขวางรับแสงอาทิตย์ จึงเรียกว่า“ทุ่งขวาง ”

ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไป
-ขนาดพื้นที่มีพื้นที่ 18.619 ตร.กม.หรือ11,637 ไร่

-ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม ดินปนทราย เหมาะแก่การทำเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์

-ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบปลูกที่อยู่อาศัยเป็นคุ้มโดยมีหนองน้ำลำคลองและคลองชลประทานเป็นโครงข่ายครอบคลุมทั้งพื้นที่

- แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน ประชากร ประมาณ 5,705 คน

-หน่วยงานที่สำคัญทางวัฒนธรรม ได้แก่โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน( ตั้งอยู่
ณ วัดปลักไม้ลาย) สวนสมุนไพรวัดปลักไม้ลาย ศูนย์สาธิตสมุนไพร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นายสุธรรม จันทร์ อ่อน เป็นต้น
-องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง มีผู้นำที่เข้มแข็ง ประชาชนในชุมชน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ มีความสมัครสมานสามัคคี นับเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง

สถานที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
เลขที่ 11 หมู่ที่/หมู่บ้าน 6
ตำบล ทุ่งขวาง อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
บุคคลอ้างอิง นายสมคิด เปี่ยมคล้า อีเมล์ suntud_np@hotmail.co.th
ชื่อที่ทำงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
เลขที่ 11 หมู่ที่/หมู่บ้าน 6
ตำบล ทุ่งขวาง อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่