ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 16° 24' 51.5315"
16.4143143
Longitude : E 102° 53' 54.8851"
102.8985792
No. : 145281
ลานบุญ ลานปัญญาวัดป่าแสงอรุณ
Proposed by. sopa Date 11 July 2012
Approved by. Date 15 July 2012
Province : Khon Kaen
2 210
Description

ลานบุญ ลานปัญญาวัดป่าแสงอรุณตั้งอยู่ที่วัดป่าแสงอรุณ เลขที่ 449 หมู่ที่ 9 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000

ความเป็นมาได้เข้าร่วมโครงการลานบุญ ลานปัญญา ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2)ประจำปีงบประมาณ 2553

ความสำคัญ
1) เพื่อเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ในการเรียนรู้เสริมสร้างความรอบรู้ให้แก่คนในสังคมและชุมชนได้สร้างมูลค่าเพิ่มทางสังคมทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ
2) เพื่อใช้พื้นที่ศาสนสถานให้สมาชิกของชุมชนได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำกิจกรรม สร้างสรรค์สนับสนุนและส่งเสริมการทำความดี
3) เพื่อใช้พื้นที่ศาสนาสถานส่งเสริมให้สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจากองค์ความรู้ เป็นผลิตผลสำหรับใช้และจำหน่ายสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชนด้านเศรษฐกิจสร้างชุมชนเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4) เพื่อให้ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข โดยมีลานบุญ ลานปัญญาของศาสนาสถานของศาสนาที่ตนนับถือเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

โครงการ/กิจกรรมที่สำคัญได้แก่ โครงการประเพณีสงกรานต์ โครงการบ้าน วัด โรงเรียน ร่วมใจปฏิบัติธรรม โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการดนตรีพื้นบ้านสืบสานวัฒนธรรมอีสาน โครงการวันแม่แห่งชาติ โครงการเข้าวัดยามเย็นเป็นสุขทุกเมื่อ

ปัจจุบันประธานโครงการฯคือ พระธรรมดิลก

Category
Cultural Network
Location
วัดป่าแสงอรุณ
No. 499 Moo หมู่ที่ 9
Tambon พระลับ Amphoe Mueang Khon Kaen Province Khon Kaen
Details of access
ทะเบียน ลานบุญ ลานปัญญาจังหวัดขอนแก่น
Reference โสภา ทองชาวนา Email sopa023@gmail.com
Organization สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
Road ศูนย์ราชการ
Tambon ในเมือง Amphoe Mueang Khon Kaen Province Khon Kaen ZIP code 40000
Tel. 043-245013 Fax. 043-245014
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่