ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 6° 7' 57.9439"
6.1327622072736325
ลองจิจูด (แวง) : E 101° 43' 54.8527"
101.73190351994356
เลขที่ : 147025
องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร
เสนอโดย นราธิวาส วันที่ 20 กรกฎาคม 2555
อนุมัติโดย นราธิวาส วันที่ 23 กรกฎาคม 2555
จังหวัด : นราธิวาส
0 261
รายละเอียด

องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๐ ตำบลผดุงมาตรเดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลดุซงญอ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๒ กรมการปกครองได้อนุมัติให้แยกเป็นตำบลผดุงมาตร ซึ่งประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน คำว่า “ผดุงมาตร” เป็นคำที่แปลมาจากคำว่า “เมาะตาโก๊ะ” (หมู่บ้านหนึ่งในตำบลผดุงมาตร) เป็นภาษาท้องถิ่นพื้นเมืองทางภาคใต้ หมายถึง “แม่ ลูกกลัว” ซึ่งฟังแล้วทำให้เกิดความรู้สึกน่ากลัว นายอำเภอระแงะในสมัยนั้น จึงตั้งชื่อใหม่ให้น่าฟังว่า “ผดุงมาตร” ซึ่งหมายความว่า มารดาปกป้องภัยแก่ลูก และได้นำมาตั้งเป็นชื่อตำบลจนถึงปัจจุบัน ด้าน องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร เป็นหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และมีภารกิจอื่นๆอีกมากมาย ในตำบล ดูแลพื้นที่มีทั้งหมด ๖ หมู่บ้าน ที่ตั้งของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ตั้งอยู่บนพื้นที่หมู่ที่ ๓ บ้านริแง ตำบลผดุงมาตร ลักษณะพื้นที่โดยรอบ เป็นพื้นที่ราบสูง มีระดับความสูงจากน้ำทะเล ๒๑๐ เมตร มีที่ราบสลับเนินเขาทางตอนกลางจากตำบลจากแนวเหนือสู่ใต้

สถานที่ตั้ง
บ้านริแง
หมู่ที่/หมู่บ้าน 3
ตำบล ผดุงมาตร อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
บุคคลอ้างอิง นายเสรี เซ๊ะ
ตำบล ผดุงมาตร อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96220
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่