ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 16° 26' 17.9999"
16.4383333
ลองจิจูด (แวง) : E 102° 50' 20"
102.8388889
เลขที่ : 147155
โรงเรียนพณิชยการขอนแก่น
เสนอโดย soonthorn วันที่ 21 กรกฎาคม 2555
อนุมัติโดย ขอนแก่น วันที่ 22 กรกฎาคม 2555
จังหวัด : ขอนแก่น
5 2590
รายละเอียด

โรงเรียนพณิชยการขอนแก่น

โรงเรียนพณิชยการขอนแก่น ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2511

ที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่ 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นตามใบอนุญาตเลขที่ 98/2511 โดยเปิดสอนหลักสูตรต่างประเทศ มี นางชำเลือง ดอกบัว เป็นผู้รับใบอนุญาตในการจัดตั้งโรงเรียน

โดยมีอาคารไม้ 2 ชั้น จำนวน 1 อาคารใช้ชื่อว่า โรงเรียนขอนแก่นพณิชย์ ประเภทอาชีวศึกษา เปิดเรียนในระดับชั้นปีที่ 1ถึง ปีที่ 3 วิชาที่เปิดสอน คือ การบัญชี พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ เลขานุการ ชวเลข ภาษาอังกฤษ

ปี พ.ศ.2553 โรงเรียนพณิชยการขอนแก่นได้เปลี่ยนการบริหารงานโดยกลุ่มโรงเรียนเครือไทย-เทค และมหาวิทยาลัยศรีปทุม มีดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมานเป็นผู้รับใบอนุญาตและโรงเรียนพณิชยการขอนแก่นเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการขอนแก่น”

ปัจจุบัน:- โรงเรียนพณิชยการขอนแก่นได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น”

ความสำคัญ:- โรงเรียนพณิชยการขอนแก่น (วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น) เป็นเครือข่ายวัฒนธรรม ด้านการให้การสนับสนุน นักเรียนนักศึกษา บุคลากรของโรงเรียนฯ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการฝึกอบรม และเป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่น ในการประกวดมารยาทไทย ของกระทรวงวัฒนธรรม

สถานที่ตั้ง
โรงเรียนพณิชยการขอนแก่น
ถนน ศรีจันทร์
ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
เว็บไซต์โรงเรียนพณิชยการขอนแก่น
บุคคลอ้างอิง นายปริญญา ดอกบัว
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
ถนน ศูนย์ราชการ
ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ 043 245 013 โทรสาร 043 245014
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่