ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 16° 26' 17.9999"
16.4383333
Longitude : E 102° 50' 20"
102.8388889
No. : 147155
โรงเรียนพณิชยการขอนแก่น
Proposed by. soonthorn Date 21 July 2012
Approved by. ขอนแก่น Date 22 July 2012
Province : Khon Kaen
5 2578
Description

โรงเรียนพณิชยการขอนแก่น

โรงเรียนพณิชยการขอนแก่น ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2511

ที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่ 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นตามใบอนุญาตเลขที่ 98/2511 โดยเปิดสอนหลักสูตรต่างประเทศ มี นางชำเลือง ดอกบัว เป็นผู้รับใบอนุญาตในการจัดตั้งโรงเรียน

โดยมีอาคารไม้ 2 ชั้น จำนวน 1 อาคารใช้ชื่อว่า โรงเรียนขอนแก่นพณิชย์ ประเภทอาชีวศึกษา เปิดเรียนในระดับชั้นปีที่ 1ถึง ปีที่ 3 วิชาที่เปิดสอน คือ การบัญชี พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ เลขานุการ ชวเลข ภาษาอังกฤษ

ปี พ.ศ.2553 โรงเรียนพณิชยการขอนแก่นได้เปลี่ยนการบริหารงานโดยกลุ่มโรงเรียนเครือไทย-เทค และมหาวิทยาลัยศรีปทุม มีดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมานเป็นผู้รับใบอนุญาตและโรงเรียนพณิชยการขอนแก่นเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการขอนแก่น”

ปัจจุบัน:- โรงเรียนพณิชยการขอนแก่นได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น”

ความสำคัญ:- โรงเรียนพณิชยการขอนแก่น (วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น) เป็นเครือข่ายวัฒนธรรม ด้านการให้การสนับสนุน นักเรียนนักศึกษา บุคลากรของโรงเรียนฯ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการฝึกอบรม และเป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่น ในการประกวดมารยาทไทย ของกระทรวงวัฒนธรรม

Category
Cultural Network
Location
โรงเรียนพณิชยการขอนแก่น
Road ศรีจันทร์
Tambon ในเมือง Amphoe Mueang Khon Kaen Province Khon Kaen
Details of access
เว็บไซต์โรงเรียนพณิชยการขอนแก่น
Reference นายปริญญา ดอกบัว
Organization สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
Road ศูนย์ราชการ
Tambon ในเมือง Amphoe Mueang Khon Kaen Province Khon Kaen ZIP code 40000
Tel. 043 245 013 Fax. 043 245014
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่