ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 16° 41' 50.2919"
16.6973033
ลองจิจูด (แวง) : E 102° 7' 59.0279"
102.1330633
เลขที่ : 151207
"เพนียด" เพนียดต่อนกเขา
เสนอโดย Songrit วันที่ 17 สิงหาคม 2555
อนุมัติโดย ขอนแก่น วันที่ 2 มีนาคม 2556
จังหวัด : ขอนแก่น
1 1793
รายละเอียด

"เพนียด" เพนียดกรงต่อนกเขา" :ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายไว้ว่า " กรงต่อนกเขา" เป็นภาชนะสำหรับต่อนกเขา ทำจากตอกไม้ไผ่ ตาข่ายสานด้วยเชือกไนล่อน เหลาไม้ไผ่แหลมกลม นับเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านในแต่ละท้องที่ในการทำอุปกรณ์ต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อใช้ทำกับดักสัตว์โดยใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นของตนเอง โดยเฉพาะไม้ไผ่ใช้ได้ในงานเกือบทุกชิ้นและใช้ได้ในงานจักสานเกือบทุกชนิด

ลักษณะของเพนียดกรงต่อนกเขา :มีลักษณะกลมรีโครงของกรงต่อนกเขาทำมาจากตอกไม้ไผ่และสานด้วยเชือกไนล่อน ด้านบนของกรงมีไม้ไผ่ครึ่งลำทำเป็นคานกรงนก และทำที่เปิด-ปิดกรงได้เพื่อให้นกเขาเข้าด้านในได้แต่ไม่สามารถออกมาข้างนอกกรงหรือเพนียดได้ โดยเหลาไม้ไผ่ให้เป็นซี่ ๆ โดยรอบกรงให้ห่างกันเป็นช่อง ๆและก้นของเพนียดก็ทำเป็นช่อง ๆ

วัสดุที่ใช้เป็นส่วนประกอบทำเพนียด :ตอกไม้ไผ่เหลาให้กลมหรือใช้ไม้ชนิดอื่นก็ได้ที่หาได้ในท้องถิ่น,ลวด,สานเชือกไนล่อนป้องกันนกออกมานอกกรงเพนียดได้

แหล่งที่มาของเพนียดกรงต่อนกเขา :นายไพรวัลย์ ศรีม่วง บ้านเลขที่ 424 หมู่ที่ 2 ตำบล หนองแดง อำเภอ สีชมพู จังหวัด ขอนแก่น 40220

สถานที่ตั้ง
บ้านหนองโก
เลขที่ 424 หมู่ที่/หมู่บ้าน 2 บ้านหนองโก ซอย - ถนน สีชมพู-ชุมแพ
ตำบล หนองแดง อำเภอ สีชมพู จังหวัด ขอนแก่น
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
อ้างอิงบางส่วนมาจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
บุคคลอ้างอิง ทรงฤทธิ์ แซงวุฒิ อีเมล์ Songrit94@gmail.com
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอสีชมพู อีเมล์ songrit94@gmail.com
เลขที่ - หมู่ที่/หมู่บ้าน - ซอย - ถนน ศูนย์ราชการ
ตำบล วังเพิ่ม อำเภอ สีชมพู จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40220
โทรศัพท์ 08-1874-7083 โทรสาร -
เว็บไซต์ สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอสีชมพู
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่