ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 18° 17' 26.8606"
18.2907946
Longitude : E 99° 30' 56.8246"
99.5157846
No. : 156804
วัดบรรพตสถิต จังหวัดลำปาง
Proposed by. พรทิวา ขันธมาลา Date 9 September 2012
Approved by. ลำปาง Date 10 September 2012
Province : Lampang
3 2036
Description

วัดบรรพตสถิตตั้งอยู่เลขที่ ๓๘๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย (ทางคณะสงฆ์ขึ้นเป็นเขตปกครองตำบลพระบาทเขต ๑) ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗๓ ไร่ ๒ งาน ๔๕ ตารางวา น.ส.ก เลขที่ ๕๑,๕๒ มีอาณาเขตทิศเหนือติดกับเขตพื้นที่หมู่บ้านไร่แผ่นดินทอง ทิศใต้ติดกับที่ดินของเอกชน ทิศตะวันออกติดกับที่ของเอกชน ทิศตะวันตกติดกับถนนสาธารณประโยชน์ และชาวบ้านเรียกบริเวณที่ตั้งของวัดว่า “ดอยม่อนน้ำอ้อย”วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๐ หลวงพ่อพระครูสิริธรรมวิภัช (ศรีอ่อง ชยสิริ) อดีตเจ้าอาวาสวัดบรรพตสถิต ได้เป็นผู้ริเริ่มบุกเบิกในการก่อสร้างวัด โดยได้เชิญชวนคณะศรัทธาพ่อค้าประชาชนที่ศรัทธาเลื่อมใสในปฏิปทาหลวงพ่อได้มาช่วยกันแผ้วถางป่าปรับพื้นที่สำหรับสร้างวัด นอกจากนั้นยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทางราชการหลายหน่วยงาน เช่น มณฑลทหารบกที่ ๓๒ กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๓ ลำปาง และศูนย์เครื่องมือกลช่วยทำถนนเข้าวัด ฯลฯ วัดบรรพตสถิต เดิมมีนามว่า “สำนักสงฆ์ศาสนพิมาน” เมื่อขอสร้างวัดและขอนามวัด ก็ถูกเปลี่ยนมาเป็น “วัดบรรพตสถิต” มีความหมายว่า “บรรพต” แปลว่า ภูเขา “สถิต“ แปลว่า ตั้งอยู่ รวมความแล้วก็หมายความว่า ” วัดอยู่บนภูเขา” โดยมีทิวทัศน์ภูเขาล้อมรอบ และมีลำห้วยแม่กะติ๊บไหลผ่านกลางวัดวัดบรรพตสถิตได้รับการอนุญาตการสร้างวัดเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๑ โดยมีนายสุทิน ภู่แส เป็นผู้ขออนุญาตและบริจาคที่ดินให้สร้างวัด กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นวัดถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๒๓ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ อาคารเสนาสนะภายในวัด ประกอบด้วย วิหาร จำนวน ๑ หลัง อุโบสถ จำนวน ๑ หลัง ศาลาการเปรียญ และศาลาเอนกประสงค์ จำนวน ๔ หลัง กุฏิที่พักสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง และเจดีย์ จำนวน ๑ องค์ ปัจจุบัน พระมหานพดล สุวณณเมธี เป็นเจ้าอาวาสวัดโทรศัพท์ติดต่อวัด ๐๕๔ ๘๑๐๕๔๑ เว็บไซด์ www.watbanpot.com

Category
Religious place
Location
วัดบรรพตสถิต
No. ๓๘๓ Moo
Tambon พิชัย Amphoe Mueang Lampang Province Lampang
Details of access
เจ้าอาวาสวัดบรรพตสถิต
Reference พรทิวา ขันธมาลา Email phornthiva@hotmail.com
Organization สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง Email lampang_culture@hotmail.com
No. ๔๐๙ Road พระเจ้าทันใจ
Tambon ต้นธงชัย Amphoe Mueang Lampang Province Lampang ZIP code 52000
Tel. ๐๕๔ ๒๒๘๗๖๓ Fax. ๐๕๔ ๘๒๔๑๘๒
Website http://province.m-culture.go.th/lampang/
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่