ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 18° 17' 26.8606"
18.2907946
ลองจิจูด (แวง) : E 99° 30' 56.8246"
99.5157846
เลขที่ : 156804
วัดบรรพตสถิต จังหวัดลำปาง
เสนอโดย พรทิวา ขันธมาลา วันที่ 9 กันยายน 2555
อนุมัติโดย ลำปาง วันที่ 10 กันยายน 2555
จังหวัด : ลำปาง
3 2087
รายละเอียด

วัดบรรพตสถิตตั้งอยู่เลขที่ ๓๘๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย (ทางคณะสงฆ์ขึ้นเป็นเขตปกครองตำบลพระบาทเขต ๑) ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗๓ ไร่ ๒ งาน ๔๕ ตารางวา น.ส.ก เลขที่ ๕๑,๕๒ มีอาณาเขตทิศเหนือติดกับเขตพื้นที่หมู่บ้านไร่แผ่นดินทอง ทิศใต้ติดกับที่ดินของเอกชน ทิศตะวันออกติดกับที่ของเอกชน ทิศตะวันตกติดกับถนนสาธารณประโยชน์ และชาวบ้านเรียกบริเวณที่ตั้งของวัดว่า “ดอยม่อนน้ำอ้อย”วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๐ หลวงพ่อพระครูสิริธรรมวิภัช (ศรีอ่อง ชยสิริ) อดีตเจ้าอาวาสวัดบรรพตสถิต ได้เป็นผู้ริเริ่มบุกเบิกในการก่อสร้างวัด โดยได้เชิญชวนคณะศรัทธาพ่อค้าประชาชนที่ศรัทธาเลื่อมใสในปฏิปทาหลวงพ่อได้มาช่วยกันแผ้วถางป่าปรับพื้นที่สำหรับสร้างวัด นอกจากนั้นยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทางราชการหลายหน่วยงาน เช่น มณฑลทหารบกที่ ๓๒ กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๓ ลำปาง และศูนย์เครื่องมือกลช่วยทำถนนเข้าวัด ฯลฯ วัดบรรพตสถิต เดิมมีนามว่า “สำนักสงฆ์ศาสนพิมาน” เมื่อขอสร้างวัดและขอนามวัด ก็ถูกเปลี่ยนมาเป็น “วัดบรรพตสถิต” มีความหมายว่า “บรรพต” แปลว่า ภูเขา “สถิต“ แปลว่า ตั้งอยู่ รวมความแล้วก็หมายความว่า ” วัดอยู่บนภูเขา” โดยมีทิวทัศน์ภูเขาล้อมรอบ และมีลำห้วยแม่กะติ๊บไหลผ่านกลางวัดวัดบรรพตสถิตได้รับการอนุญาตการสร้างวัดเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๑ โดยมีนายสุทิน ภู่แส เป็นผู้ขออนุญาตและบริจาคที่ดินให้สร้างวัด กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นวัดถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๒๓ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ อาคารเสนาสนะภายในวัด ประกอบด้วย วิหาร จำนวน ๑ หลัง อุโบสถ จำนวน ๑ หลัง ศาลาการเปรียญ และศาลาเอนกประสงค์ จำนวน ๔ หลัง กุฏิที่พักสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง และเจดีย์ จำนวน ๑ องค์ ปัจจุบัน พระมหานพดล สุวณณเมธี เป็นเจ้าอาวาสวัดโทรศัพท์ติดต่อวัด ๐๕๔ ๘๑๐๕๔๑ เว็บไซด์ www.watbanpot.com

คำสำคัญ
วัดบรรพตสถิต
หมวดหมู่
ศาสนสถาน
สถานที่ตั้ง
วัดบรรพตสถิต
เลขที่ ๓๘๓ หมู่ที่/หมู่บ้าน
ตำบล พิชัย อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
เจ้าอาวาสวัดบรรพตสถิต
บุคคลอ้างอิง พรทิวา ขันธมาลา อีเมล์ phornthiva@hotmail.com
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง อีเมล์ lampang_culture@hotmail.com
เลขที่ ๔๐๙ ถนน พระเจ้าทันใจ
ตำบล ต้นธงชัย อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
โทรศัพท์ ๐๕๔ ๒๒๘๗๖๓ โทรสาร ๐๕๔ ๘๒๔๑๘๒
เว็บไซต์ http://province.m-culture.go.th/lampang/
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่