ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 6° 47' 29.3294"
6.7914804
ลองจิจูด (แวง) : E 101° 17' 18.5611"
101.2884892
เลขที่ : 162363
วันฮารีรายอ
เสนอโดย waeyawiya วันที่ 2 ตุลาคม 2555
อนุมัติโดย ปัตตานี วันที่ 4 ตุลาคม 2555
จังหวัด : ปัตตานี
1 1478
รายละเอียด

ชื่อวันฮารีรายอ

ความหมาย คำจำกัดความ คำนิยาม

วันฮารีรายอ หมายถึง เป็นวันอีด วันรื่นเริงของศาสนาอิสลาม แต่ต้องอยู่ในขอบเขตอัลอิสลาม วันอีดใน ๑ ปี มี ๒ วัน คือ วันอีดิลฟิตรี (รายอปอซอ) และวันอีดิลอัฎฮา

ประวัติ ตำนาน ความเป็นมา

๑.วันฮารีรายออีดิลฟิตรี เป็นวันรื่นเริงในชาวมุสลิมทั่วโลก จะมีขึ้นตรงกับวันที่ ๑ ค่ำ เดือนเชาวาล ซึ่งเป็นเดือน ๑๐ ตามปฏิทินอิสลาม ซึ่งเป็นวันออกบวชมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา คือ มุสลิมทุกคนต้องจ่ายซะกาตฟิตเราะห์ ให้แก่ผู้ยากไร้ และมีการละหมาด ฮารียออีดิลฟิตรี หลังละหมาดมีการสลามเพื่อขออภัยซึ่งกันและกัน ไปเยี่ยมเยียนพ่อแม่ ญาติพี่น้อง โต๊ะครู ผู้มีพระคุณ และเพื่อนบ้าน เพื่อพบปะและขออภัยสิ่งที่ผ่าน ๆ มา

๒. วันฮารีรายออัฎฮา ตรงกับวันที่ ๑๐ เดือน ซุลฮิจญะ หรือตรงกับเดือน ๑๒ ของปฏิทินอิสลาม ซึ่งเป็นการฉลอง วันออกฮัจญ์มีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา คือ การละหมาดฮารียออัฎฮา และการพลีชีพสัตว์ อูฐ วัว ควาย สำหรับผู้ที่มีทรัพย์ เพื่อแจกจ่าให้ผู้ยากไร้ ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน

สาระสำคัญ วัตถุประสงค์

เพื่อปฏิบัติทางหลักศาสนาอิสลาม

กลุ่มคนที่เชื่อ

ชาวมุสลิมทั่วโลก

โอกาส ฤดูกาล เวลา สถานที่

๑.วันฮารีรายออีดิลฟิตรี ตรงกับวันที่ ๑ ค่ำ เดือนเชาวาล ซึ่งเป็นเดือน ๑๐ ตามปฏิทินอิสลาม ซึ่งเป็นวันออกบวช

๒. วันฮารีรายออัฎฮา ตรงกับวันที่ ๑๐ เดือน ซุลฮิจญะ หรือตรงกับเดือน ๑๒ ของปฏิทินอิสลาม ซึ่งเป็นการฉลอง วันออกฮัจญ์

รูปแบบความเชื่อ ลักษณะการแสดงออกรูปแบบและกระบวนการของพิธีกรรม

๑. มีการละหมาด จ่ายซะกาตฟิตเราะห์ให้ผู้ยากไร้

๒. มีการละหมาด และพลีชีพสัตว์

คำสำคัญ
วันฮารีรายอ
สถานที่ตั้ง
นางสาวแวยาวียาห์ กะลูแป
เลขที่ ๕๘ หมู่ที่/หมู่บ้าน
ตำบล ประจัน อำเภอ ยะรัง จังหวัด ปัตตานี
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี
บุคคลอ้างอิง นางสาวแวยาวียาห์ กะลูแป อีเมล์ kalupa_e@hotmail.com
เลขที่ ๕๘ หมู่ที่/หมู่บ้าน
ตำบล ประจัน อำเภอ ยะรัง จังหวัด ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94160
โทรศัพท์ ๐๘๑-๐๙๘๕๗๐๒
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่