ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 6° 47' 29.3294"
6.7914804
Longitude : E 101° 17' 18.5611"
101.2884892
No. : 162363
วันฮารีรายอ
Proposed by. waeyawiya Date 2 October 2012
Approved by. ปัตตานี Date 4 October 2012
Province : Pattani
1 1436
Description

ชื่อวันฮารีรายอ

ความหมาย คำจำกัดความ คำนิยาม

วันฮารีรายอ หมายถึง เป็นวันอีด วันรื่นเริงของศาสนาอิสลาม แต่ต้องอยู่ในขอบเขตอัลอิสลาม วันอีดใน ๑ ปี มี ๒ วัน คือ วันอีดิลฟิตรี (รายอปอซอ) และวันอีดิลอัฎฮา

ประวัติ ตำนาน ความเป็นมา

๑.วันฮารีรายออีดิลฟิตรี เป็นวันรื่นเริงในชาวมุสลิมทั่วโลก จะมีขึ้นตรงกับวันที่ ๑ ค่ำ เดือนเชาวาล ซึ่งเป็นเดือน ๑๐ ตามปฏิทินอิสลาม ซึ่งเป็นวันออกบวชมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา คือ มุสลิมทุกคนต้องจ่ายซะกาตฟิตเราะห์ ให้แก่ผู้ยากไร้ และมีการละหมาด ฮารียออีดิลฟิตรี หลังละหมาดมีการสลามเพื่อขออภัยซึ่งกันและกัน ไปเยี่ยมเยียนพ่อแม่ ญาติพี่น้อง โต๊ะครู ผู้มีพระคุณ และเพื่อนบ้าน เพื่อพบปะและขออภัยสิ่งที่ผ่าน ๆ มา

๒. วันฮารีรายออัฎฮา ตรงกับวันที่ ๑๐ เดือน ซุลฮิจญะ หรือตรงกับเดือน ๑๒ ของปฏิทินอิสลาม ซึ่งเป็นการฉลอง วันออกฮัจญ์มีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา คือ การละหมาดฮารียออัฎฮา และการพลีชีพสัตว์ อูฐ วัว ควาย สำหรับผู้ที่มีทรัพย์ เพื่อแจกจ่าให้ผู้ยากไร้ ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน

สาระสำคัญ วัตถุประสงค์

เพื่อปฏิบัติทางหลักศาสนาอิสลาม

กลุ่มคนที่เชื่อ

ชาวมุสลิมทั่วโลก

โอกาส ฤดูกาล เวลา สถานที่

๑.วันฮารีรายออีดิลฟิตรี ตรงกับวันที่ ๑ ค่ำ เดือนเชาวาล ซึ่งเป็นเดือน ๑๐ ตามปฏิทินอิสลาม ซึ่งเป็นวันออกบวช

๒. วันฮารีรายออัฎฮา ตรงกับวันที่ ๑๐ เดือน ซุลฮิจญะ หรือตรงกับเดือน ๑๒ ของปฏิทินอิสลาม ซึ่งเป็นการฉลอง วันออกฮัจญ์

รูปแบบความเชื่อ ลักษณะการแสดงออกรูปแบบและกระบวนการของพิธีกรรม

๑. มีการละหมาด จ่ายซะกาตฟิตเราะห์ให้ผู้ยากไร้

๒. มีการละหมาด และพลีชีพสัตว์

Location
นางสาวแวยาวียาห์ กะลูแป
No. ๕๘ Moo
Tambon ประจัน Amphoe Yarang Province Pattani
Details of access
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี
Reference นางสาวแวยาวียาห์ กะลูแป Email kalupa_e@hotmail.com
No. ๕๘ Moo
Tambon ประจัน Amphoe Yarang Province Pattani ZIP code 94160
Tel. ๐๘๑-๐๙๘๕๗๐๒
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่