ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 14° 2' 1.2091"
14.0336692
ลองจิจูด (แวง) : E 99° 47' 19.482"
99.7887450
เลขที่ : 166897
พิศฐานพระแท่น
เสนอโดย ball_aroon วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555
อนุมัติโดย กาญจนบุรี วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555
จังหวัด : กาญจนบุรี
1 323
รายละเอียด

ความเป็นมา / ความสำคัญ

ตามที่ได้ทราบกันแล้ว พระแท่นดงรัง หรือ พระแท่นบรรทม เป็นถือเป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งชาวพุทธให้ความเคารพนับถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ เพราะมีความเชื่อกันว่า เป็นสถานที่บรรทม และเสด็จดับขันธปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า จึงมีผู้คนไปกราบไว้บูชา ขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ด้วยการพิศฐานพระแท่น

พิศฐานพระแท่นมีความหมายถึงการไปขอพรกับพระพุทธเจ้า ซึ่งผู้เฒ่าผู้แก่ชาวตำบลพระแท่น เล่าให้ฟังว่า เมื่อถึงเดือน ๕ ของทุกปี (ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย) ผู้เฒ่าผู้แก่จะรวมตัวกันไปอธิษฐานขอพร ต่อหน้าพระแท่นดงรัง หรือ พระแท่นบรรทม ซึ่งถือเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า ที่ชาวตำบลพระแท่น ยึดถือปฏิบัติติดต่อกันมายาวนานเสมือนว่าได้อธิษฐานขอพรต่อองค์พระพุทธเจ้า และคำอธิฐานขอพรนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ และเกิดสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้เข้าร่วมในการพิศฐานพระแท่นและคำอธิษฐานขอพร นั้น จะร้องให้มีคำคล้องจองกันเป็นทำนองเสนาะ โดยมีคนนำ และมีลูกคู่รับ

ดอกไม้ที่ชาวบ้านนำไปกราบไหว้

ในสมัยโบราณไม่มีดอกไม้ที่หลากหลายดังเช่นในปัจจุบันนี้ ดังนั้น ชาวบ้านก็จะใช้ดอกอะไรก็ได้ที่มีในบ้านของตนเองนำไปกราบไหว้บูชาพระแท่น โดยจะคิดคำบูชาขอพรให้คล้องจองกับดอกไม้ที่ตนนำไปบูชา เช่น ดอกมะพร้าว ดอกกระเพรา ดอกกล้วย ดอกโศก ดอกตะแก ดอกตะครอง ดอกพุด ดอกจำปี ดอกสะเดา ดอกบัว ดอกแก้ว ฯลฯ เป็นต้น และเวลาพิศฐานไม่จำเป็นต้องกำหนดว่าต้องว่าดอกอะไรก่อน แล้วแต่ผู้ที่เป็นต้นเสียงขึ้นลูกคู่ก็รับได้็ เช่น

**ยกหัตถ์ขึ้นนมัสการ มือหนึ่งถือพาน พานดอกมะพร้าว เกิดชาติไรแสนไร ขอให้ลูกเกิด

ใกล้พระพุทธเจ้า ดังลูกพิศฐานไว้ในแท่น ขอให้แม่นดังลูกพิศฐานเอย

(ลูกคู่รับ) พิศฐานเอิงเอยลอยแพ ขอให้แน่ดังลูกพิศฐานเอย...

** ยกหัตถ์ขึ้นนมัสการ มือหนึ่งถือพาน พานดอกตะแก เกิดชาติไรแสนไร ขอให้ลูกพบพ่อ

พบแม่ดังลูกพิศฐานเอย ขอให้แม่นดังลูกพิศฐานวานไว พิศฐานแล้วเอยลอยแพ ขอให้แน่ดังลูกพิศฐานเอย

(ลูกคู่รับ) พิศฐานแล้วเอยลอยแพ ขอให้แน่ดังลูกพิศฐานเอย...

**ยกหัตถ์ขึ้นนมัสการ มือหนึ่งถือพาน พานดอกตะครอง เกิดชาติไรแสนไร ขอให้ได้เกิด

ร่วมพี่ร่วมน้องดังลูกพิศฐานไว้ พิศฐานแล้วเอยลอยแพ ขอให้แน่ดังลูกพิศฐานเอย

(ลูกคู่รับ) พิศฐานแล้วเอยลอยแพ ขอให้แน่ดังลูกพิศฐานเอย...

**ยกหัตถ์ขึ้นนมัสการ มือหนึ่งถือพาน พานดอกพุด เกิดชาติไรแสนไร ขอให้ร่างกาย

ลูกบริสุทธิ์ ดังลูกพิศฐานไว้ พิศฐานแล้วเอยลอยล่อง ขอให้คล่องดังลูกพิศฐานเอย

(ลูกคู่รับ) พิศฐานแล้วเอยลอยล่อง ขอให้คล่องดังลูกพิศฐานเอย

**ยกหัตถ์ขึ้นนมัสการ มือหนึ่งถือพาน พานดอกแก้ว เกิดชาติไรแสนไร ขอให้ลูกเสียงใส

เหมือนน้ำในแก้ว ดังลูกพิศฐานเอย... พิศฐานเอิ้งเอยลอยล่อง ขอให้คล่องดังลูกพิศฐานเอย…

(ลูกคู่รับ) พิศฐานแล้วเอยลอยล่อง ขอให้คล่องดังลูกพิศฐานเอย

**ยกหัตถ์ขึ้นนมัสการ มือหนึ่งถือพาน พานดอกโศก เกิดชาติไรแสนไร ขอให้ลูกมีโชค

มีลาภดังลูกพิศฐานเอย... พิศฐานเอิ้งเอยลอยล่อง ขอให้คล่องดังลูกพิศฐานเอย

(ลูกคู่รับ) พิศฐานเอิ้งเอยลอยล่อง ขอให้คล่องดังลูกพิศฐานเอย

**ยกหัตถ์ขึ้นนมัสการ มือหนึ่งถือพาน พานดอกจำปี เกิดชาติไรแสนไร ขอให้พร้อมพี่

พร้อมน้องดังลูกพิศฐานวานไว้ พิศฐานเอิ้งเอยวานไว้ ขอให้ได้ดังลูกพิศฐานเอย

(ลูกคู่รับ) พิศฐานแล้วเอยลอยแพ ขอให้แน่ดังลูกพิศฐานเอย

**ยกหัตถ์ขึ้นนมัสการ มือหนึ่งถือพาน พานดอกสะเดา เกิดชาติไรแสนไร ขอให้ไกล

กับคนกินเหล้า ดังลูกพิศฐานไว้ ขอให้ได้ดังลูกพิศฐานเลย

(ลูกคู่รับ) พิศฐานแล้วเอยลอยแพ ขอให้แน่ดังลูกพิศฐานเอย

ฯลฯ

ครูภูมิปัญญาสาธิตการ “พิศฐานพระแท่น”ที่สามารถถ่ายทอดให้เยาวชนได้ ได้แก่

๑. คุณแม่เฉลียว พระแท่น ๒. คุณแม่ละเอียด โพธิ์ทอง

๓. คุณแม่ลออ เนตรสว่าง ๔. คุณแม่มะลิ อุบลธรรม

๕. คุณแม่บรรจง ศรีนวล ๖. คุณแม่น้ำเจือ ต่ายคนอง

๗. คุณแม่น้ำจาง สุวรรณพันชู ๘. คุณแม่แจ่ม สุวรรณพันชู

๙. คุณแม่ชะม้าย ปิ่นกุมภี ๑๐. คุณแม่ชะม้อย เฉิดพลู

๑๑. คุณแม่ชะแง้ ดอนไผ่สี ๑๒. คุณแม่เหรียญ สุทธิบุตร

๑๓. คุณแม่กิมไล้ ลัดดากุล ๑๔. คุณพ่อสมหวัง สาหร่าย

สถานที่ตั้ง
วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร
เลขที่ ๑๒๑ หมู่ที่/หมู่บ้าน ๑๐
ตำบล พระแท่น อำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
บุคคลอ้างอิง นายวีระศักดิ์ เซี่ยงหลิว
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานเทศบาลตำบลพระแท่น
ตำบล พระแท่น อำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71130
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่