ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 13° 48' 49.6897"
13.8138027
ลองจิจูด (แวง) : E 99° 52' 15.3811"
99.8709392
เลขที่ : 168734
นายสิงห์ กาญจนศรี
เสนอโดย pat วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555
อนุมัติโดย ราชบุรี วันที่ 20 ธันวาคม 2555
จังหวัด : ราชบุรี
0 1612
รายละเอียด

นายสิงห์ กาญจนศรี เกิดวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๔๗๘ ภูมิลำเนาอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา วุฒิการศึกษา ป.๔ ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ๔๘-๕๐ ถนนทรงพล ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ ๗๐๑๑๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒ – ๒๑๑๐๕๑ มือถือ ๐๘๑ – ๘๓๕๕๖๙๕ เป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับประเพณีของชาวจีนเป็นอย่างดี ปัจจุบันเป็นประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านโป่ง

ผลงาน

ด้านการศึกษา

๑. มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนยากจนในเขตอำเภอบ้านโป่ง

๒. เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ปีการศึกษา ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙

๓. เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนบ้านโป่งบริหารธุรกิจ – เทคโนโลยี

๔. เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ ประชายินดี

๕. เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนวัดบ้านโป่ง “สามัคคีคุณูปถัมภ์”

๖. ให้การสนับสนุนโครงการความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาและโครงการจัดองค์ความรู้ในการสร้างผู้ประกอบการ

ด้านศาสนาและวัฒนธรรม

๑. เป็นประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านโป่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ – ปัจจุบัน

๒. เป็นคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ – ปัจจุบัน

๓. เป็นคณะกรรมการชมรมส่งเสริมสหายศิลปินบ้านโป่ง

๔. เป็นคณะกรรมการบริหารวัดดอนตูม

๕. เป็นคณะกรรมการบริหารวัดดอนเสลา

๖. ได้รับการยกย่องเชิดชูคนดี โครงการเมืองไทยเมืองคนดี ปี ๒๕๕๑

ด้านชุมชน

๑. เป็นปรานโรงเจบ้วนฮกตั้วบ้านโป่ง

๒. เป็นนายกสโมสรไลออนส์บ้านโป่ง ประจำปี ๒๕๕๑

๓. เป็นคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าแม่เบิกไพร

๔. เป็นคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าแม่บ้านโป่ง

๕. เป็นคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าแม่กวนอิม

๖. เป็นคณะกรรมการและติดตามการบริหารงานตำรวจ(กต.ตร.)ของสถานีตำรวจภูธรบ้านโป่ง

๗. ให้ความร่วมมือในการสร้างเครื่องกระจายเสียง โต๊ะ และเก้าอี้ให้กับชุมชนพัฒนาบ้านดอนเสลา หมู่ ๖ ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ด้านการกุศล

๑. บริจาคทรัพย์สมทบก่อสร้างศาลา/รั้วสถานศึกษา/อาคารเรียน ให้กับสถานศึกษาต่าง ๆ

๒. บริจาคสบทบทุนมูลนิธิสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลบ้านโป่ง

๓. บริจาคทรัพย์ช่วยเหลือกิจกรรมชมรมส่งเสริมสหายศิลปินบ้านโป่ง

๔. บริจาคทรัพย์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดดอนตูม

สถานที่ตั้ง
นายสิงห์ กาญจนศรี
เลขที่ ๔๘-๕๐ ถนน ถนนทรงพล
ตำบล บ้านโป่ง อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
บุคคลอ้างอิง นายสิงห์ กาญจนศรี
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
หมู่ที่/หมู่บ้าน
ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000
โทรศัพท์ ๐๓๒ – ๒๑๑๐๕๑ มือถื
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่