ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 5° 46' 25.2361"
5.7736767
ลองจิจูด (แวง) : E 101° 3' 38.9185"
101.0608107
เลขที่ : 173109
ประวัติชุมชนตลาดสดเบตง
เสนอโดย ยะลา วันที่ 13 ธันวาคม 2555
อนุมัติโดย ยะลา วันที่ 13 ธันวาคม 2555
จังหวัด : ยะลา
0 397
รายละเอียด

ชุมชนตลาดสดจัดตั้งขึ้นตามประกาศเทศบาลเมืองเบตงเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2547 เป็นชุมชนที่อยู่ใจกลางเมือง เป็นย่านธุรกิจค้าขาย มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นซึ่งอาศัยอยู่ร่วมกันแบบสังคมเมือง โดยมีตลาดสดเทศบาลเมืองเป็นศูนย์กลางของชุมชน จึงใช้ชื่อนี้ ชุมชนตลาดสด มีประชากร 1,121 คน 415 ครัวเรือนพื้นที่ชุมชนประกอบด้วย ถนนสุขยางค์ (เลขคู่- คี่)เลขที่ 198 – 322 ถนนจันทโรทัย ซอย 2 ถนนจิรจินดา ถนนเทศจินดา ถนนฉายาชวลิต ซอยฟูศักดิ์ 1-2-3 และใกล้เคียงการประกอบอาชีพ ค้าขายรับจ้างทั่วไป การนับถือศาสนา ศาสนาอิสลาม ศาสนาพุทธ สถานที่สำคัญในชุมชนธนาคารกรุงไทย สาขาสุขยางค์ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง วัดคาทอลิด (โบสถ์คริสต์)ศาลาภิรมย์ทัศน์เทศบาลเบตงตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในโลก (ตู้แรก) โรงแรมคาเธ่ย์ โรงแรมเมโทรโรงแรมเบตงเมอร์ลิน ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยวเบตง ศูนย์ร้านพลาซ่าร้านอาหารต้าเหยิน

สถานที่ตั้ง
ตำบล เบตง อำเภอ เบตง จังหวัด ยะลา
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
บุคคลอ้างอิง นางสาวกนกวรรณ พรหมทัศน์ อีเมล์ k-yala@hotmail.com
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา อีเมล์ yala@m-culture.go.th
เลขที่ 37 ถนน สุขยางค์
ตำบล สะเตง อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์ 073203511,073213916 โทรสาร 073203511,073213916
เว็บไซต์ ้http://povince.m-culture.go.th/yala
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่