ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 19° 28' 43.4197"
19.4787277
Longitude : E 100° 18' 3.856"
100.3010711
No. : 173644
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข
Proposed by. Or Chiangkham Date 19 December 2012
Approved by. พะเยา Date 30 January 2013
Province : Phayao
0 4306
Description

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข เป็นเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในท้องถิ่น

ความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุขได้จัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล โดยเปลี่ยนแปลงฐานะจาก สภาตำบลทุ่งผาสุข ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที 16 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2539 การเปลี่ยนแปลงฐานะในครั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2540 เป็นต้นไป เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก ตั้งอยู่เลขที่ 210 หมู่ 7 ตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ตำบลทุ่งผาสุข แยกมาจาก ตำบลเวียง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2534 โดยแยกมาจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหัวทุ่ง บ้านทุ่งควบ บ้านผาฮาว บ้านไร่แสนสุข บ้านหัวทุ่งใหม่ ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2540 ตำบลทุ่งผาสุข ได้แยกหมู่บ้านขึ้นอีก 1 หมู่บ้าน คือ บ้านผาฮาว หมู่ที่ 3 ได้แยกเป็น หมู่ที่ 6 บ้านผาสุข ปัจจุบันตำบลทุ่งผาสุข มี 6 หมู่บ้าน

Category
Cultural Network
Location
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข
No. 210 Moo 7 บ้านใหม่เจริญ
Tambon ทุ่งผาสุข Amphoe Chiang Kham Province Phayao
Details of access
Reference นายจารุวัตร กลิ่นอยู่
Organization องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข
No. 210 Moo 7 บ้านใหม่เจริญ
Tambon ทุ่งผาสุข Amphoe Chiang Kham Province Phayao ZIP code 56110
Tel. 054 884556
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่