ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 16° 42' 0.8546"
16.7002374
ลองจิจูด (แวง) : E 98° 32' 7.4972"
98.5354159
เลขที่ : 174064
มวยคาดเชือก
เสนอโดย ketsarin วันที่ 21 ธันวาคม 2555
อนุมัติโดย Takculture วันที่ 24 ธันวาคม 2555
จังหวัด : ตาก
0 441
รายละเอียด

มวยเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแขนงหนึ่ง ที่มีพัฒนาการสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลานาน โดยใช้หลายส่วนของร่างกายคือ หมัด เท้า เข่า ศอก ทักษะของมวยนี้สามารถไปผสมผสานกับการใช้อาวุธต่าง ๆ ได้แก่ มีด ดาบ หอก เพื่อป้องกันตนเองและป้องกันประเทศในสมัยอดีต ดังเช่นในครั้งที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก่อนจะเสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ ได้มาดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองตาก ทรงนิยมจัดการแข่งขันการชกมวยต่อหน้าพระที่นั่ง จึงมีนักมวยต่างถิ่นที่มาแสดงฝีมือเข้าแข่งขัน เพื่อคัดเลือกให้เป็นทหารไปใช้ในการสู้รบศึกสงคราม จึงเกิดนักมวยฝีมือดีมากมาย ทหารเอกคู่พระทัยและซื่อสัตย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นที่รู้จักกันดี ได้แก่ พระยาพิชัยดาบหัก ก็เริ่มต้นจากการชกมวย ณ ที่เมืองตากแห่งนี้

ดังนั้นในสมัยโบราณชายไทยจึงนิยมฝึกมวยควบคู่กับฝึกอาวุธ ต่อมาจึงได้วิวัฒนาการเป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และได้แตกแขนงเป็นรูปแบบเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น และก่อนที่จะพัฒนาการมาเป็นการแข่งขันชกมวยไทยหรือมวยสากลที่ใช้นวมในการต่อสู้นั้น นักมวยในสมัยก่อนยังชกแบบคาดเชือกที่ใช้ด้ายดิบหรือผ้ามัดมือ ซึ่งปัจจุบันการชกมวยคาดเชือกในลักษณะนี้ของประเทศไทยได้ลดน้อยลง ประกอบกับนักมวยไทยนิยมชกมวยสากล ทำให้ชกมวยคาดเชือกของไทยลดลงอย่างรวดเร็ว ส่วนในประเทศพม่า การชกแบบคาดเชือกยังมีชกกันอยู่ ในประเทศไทยมีเพียงการชกแบบคาดเชือกยังมีชกกันอยู่ ในประเทศไทยมีเพียงการชกบางเทศกาล เช่น การชกมวยคาดเชือกประเพณีไทย-พม่า ในเทศกาลสงกรานต์ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และเป็นการชกในระดับชุมชนชายแดนไทย-พม่าสองฝั่งแม่น้ำเมยตามเทศกาลงานวัด ซึ่งในฝั่งประเทศไทยการชกมวยคาดเชือกของไทยเริ่มสูญหายไป

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ กระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ เพื่อปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ใน ๔ สาขา ได้แก่ สาขาศิลปะการแสดง , สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม , สาขาประเพณีและความเชื่อ , สาขากีฬาภูมิปัญญาไทย

สถานที่ตั้ง
ค่ายมวยอนุภาพชาญชัย
เลขที่ ๑๐๑๔ หมู่ที่/หมู่บ้านซอย - ถนน -
ตำบล ท่าสายลวด อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
บุคคลอ้างอิง นายชาญชัย โอฬารณรงค์
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรม
เลขที่ - หมู่ที่/หมู่บ้าน - ซอย - ถนน พหลโยธิน
ตำบล หนองหลวง อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ 055-517722 โทรสาร 055-517646
เว็บไซต์ www.takculture.com
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่