— สุโขทัย, 30 พฤศจิกายน 2542

ชื่อ วิหารพระสองพี่น้อง
อายุ สมัยสุโขทัย
ที่อยู่แหล่งที่ตั้ง อยู่ด้านหลังพระธาตุมุเตา ด้านซ้ายของพระอัฏฐารศ อยู่นอกกำแพงแก้ว วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
สถานภาพของสถานที่ เป็นโบราณสถานได้รับการบูรณะและดูแลโดยกรมศิลปากร
ความสำคัญในอดีต -
สภาพทางภูมิศาสตร์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เชลียง อยู่ตรงช่วงแหลมโค้งหักข้อศอกของแม่น้ำยมไหลขนาบทั้งซ้ายและขวา โดยหน้าวัดและปรางค์หันไปทางทิศตะวันออก
สภาพทางเศรษฐกิจสังคม -
ลักษณะเด่นทางวัฒนธรรม -
ประวัติความเป็นมา วิหารพระสองพี่น้อง ก่อด้วยศิลามีพระพุทธรูปปูนปั้นปางมาวิชัย 2 องค์อยู่บนแท่นพระ จากการขุดค้นทางโบราณคดีพบว่าฐานวิหารสองพี่น้องก่อทับโบราณสถานที่ก่ออิฐ ข้างขวาพระวิหารหลวงพ่อสองพี่น้องพบฐานรอยพระพุทธบาทด้วย วิหารพระสองพี่น้องไม่ทราบแน่ชัดว่าสร้างขึ้นในสมัยใด หลวงพ่อสองพี่น้อง ชาวบ้านเรียกกันว่า พระร่วง พระลือ ซึ่งเป็นวีรบุรุษสองพี่น้องในตำนานท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ -