— ลพบุรี, 30 พฤศจิกายน 2542

ไม้กวาดดอกหญ้า บ้านห้วยโป่ง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
ไม้กวาดอยู่คู่กับบ้านเรือนคนไทยมาเป็นเวลาช้านาน ทุกบ้านต้องมีไม้กวาดเพื่อทำความสะอาดบ้าน ไม้กวาดดอกหญ้าทำมาจากดอกหญ้าที่ขึ้นอยู่ตามเชิงเขาหรือพื้นที่สูง การทำไม้กวาดดอกหญ้าเป็นการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ หลังจากการเก็บเกี่ยวข้าว ทำไร่ ทำนา เสร็จแล้ว ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ก็จะหันมาทำไม้กวาดเป็นอาชีพเสริม
การทำไม้กวาดดอกหญ้า มีวัสดุต่างๆ ดังนี้ ด้ามไม้ ดอกหญ้า เชือก เข็มเย็บกระสอบ เชือก ตะปู มีการตกแต่งลวดลายบนด้ามไม้ ส่วนดอกหญ้าจะมีการมัดดอกหญ้าและเย็บด้วยเข็มเย็บกระสอบเพื่อให้แผ่เป็นรูปทรงไม้กวาด นำมาตอกตะปูติดกับด้ามเพื่อความแข็งแรง
ภูมิปัญญาการทำไม้กวาดดอกหญ้าทำให้ชุมชนมีรายได้เสริม มีคุณภาพชีวิตที่ดี การทำไม้กวาดดอกหญ้า เป็นการสร้างรายได้แก่ชุมชนเสริมทางหนึ่ง