— สุราษฎร์ธานี, 01 มกราคม 2553

ทำขนมทองใช้ในงานประเพณีวันสาดเดือนสิบ ใช้เองและจำหน่ายในหมู่บ้าน