— , 02 มกราคม 2553

ในชุมชนที่มีทรัพยากรดอกหญ้ามาก ๆ สามารถนำมาแปรรูปเป็นไม้กวาดของใช้ในครัวเรือนโดยอาศัยภูมิปัญญาในชุมชนมาประดิษฐ์ไม้กวาดเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ในครัวเรือนและประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตตามสภาพ เศรษฐกิจปัจจุบัน ขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยาก โดยวิธีการตัดไม้ไผ่สำหรับทำด้าม มาเหลาตากแดดให้แห้งประมาณ 2 3 วัน ใช้มีดบากปลายไม้ให้เป็นปากฉลาม ดัดให้อ่อนพอสมควร ใช้เชือก ปอฟาง ยาว 4.5 เมตร ร้อยรูเข็มเย็บกระสอบ ปลายเชือกทำบวงสำหรับยึดติดกับปลายไม้ที่นำมาทำด้าม หยิบ ดอกหญ้าจัดวางเรียงแล้วผูกเชือกเป็นครั้ง ๆ จนดูเรียบร้อยและแน่น เชือกที่เหลือตัดออกเก็บ ปลายเชือกสอดซ่อนเงื่อนให้เรียบร้อย