— อ่างทอง, 17 มกราคม 2554

นายสมชาย นุ้ยประสิทธิ์ เป็นผู้ภูมิปัญญาด้านการทำการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม บนพื้นที่ 40 ไร่ ประกอบด้วย บ่อปลา 8 ไร่ สวนกล้วย 15 ไร่ นาข้าว 20 ไร่ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง