— เพชรบุรี, 20 มกราคม 2554


วัดโพธาวาส ตั้งอยู่เลขที่ ๗๗ บ้านโพธิ์ท่าไทร ถนนเพชรเกษม หมู่ ๒ ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๓๖ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือและทิศใต้จดหมู่บ้าน ทิศตะวันออกจดถนนเพชรเกษม ทิศตะวันตกจดแม่น้ำเพชรบุรี อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วยอุโบสถ กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๗๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๔ เมตร กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง เป็นอาคารไม้ ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารครื่งตึกครึ่งไม้ ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ และพระพุทธรูปอื่นๆ วัดโพธาวาส ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๓๗๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๕ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๔.๔๐ เมตร ยาว ๒๕.๖๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ ๑ พระหวัง รูปที่ ๒ พระส่วง รูปที่ ๓ พระฉ่ำ รูปที่ ๔ พระปลัดบุญเลิศ รูปที่ ๕ พระมหาเทวินทร์ ปิยทสฺสี พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๔๕ รูปที่ ๖ พระอธิการสงกรานต์ ภทฺทจารี พ.ศ. ๒๕๔๖