— กาญจนบุรี, 08 กุมภาพันธ์ 2554


ไข่เค็มสมุนไพร เป็นการนำวิธีการถนอมอาหารแบบพื้นบ้าน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์เข้ากับสมุนไพรไทยที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นแต่มีประโยชน์ และมีสรรพคุณมากมาย เพื่อลองทำเป็นไข่เค็มสมุนไพร ได้แก่ ไข่เค็มสมุนไพรตะไคร้ ไข่เค็มสมุนไพรใบมะกรูด ไข่เค็มสมุนไพรน้ำผึ้ง พบว่าไข่เค็มที่ผ่านการดองด้วยสมุนไพรจะมีกลิ่นหอม ไข่เค็มมีสีเข้ม และมีรสชาติ มัน อร่อยกว่าไข่เค็มที่ดองด้วยเกลือตามปกติทั่วไป และมีกลิ่นหอมของสมุนไพรที่ใช้ด้วย