— สมุทรปราการ, 31 มีนาคม 2554

พ่อแก่เป็นบรมครูต้นทางของวิชาหลายด้านทางสายศิลป์