— สมุทรปราการ, 31 มีนาคม 2554

ไม้ทำขนมครองแครงของชาวมอญโบราณ