— นครราชสีมา, 06 เมษายน 2554


วิธีการรักษา 1. ค่ายกครู 6 , 12 , 24 บาท แล้วแต่ผู้ป่วย 2. เทียน 3. น้ำมันงา หรือน้ำมันมะพร้าว (ผู้ป่วยหามาเอง) ทำการรักษาโดยการเสกคาถาเป่าที่แผล หรือบริเวณที่บาดเจ็บและให้ทาน้ำมัน หากกระดูกแตกจะใช้เวลารักษาประมาณ 10 – 15 วัน จะบรรเทา กระดูกหัก (เดินไม่ได้) ใช้เวลา 25- 30 วัน จะเดินได้