— แพร่, 30 พฤษภาคม 2554

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับไสไม้ที่เป็นของประตู หน้าต่าง ไม้พื้นบ้าน ฝาบ้าน เพื่อตกแต่งไม้ให้มีพื้นผิวเรียบ