— , 30 พฤษภาคม 2554

กระบวยตักน้ำเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตักน้ำดื่ม ของคนสมัยก่อนโดยมากวางคู่กับตุ่ม ใช้กะลามะพร้าวขัดจนเง เจาะช่องเพื่อใส่ด้ามจับ ใช้สลักเพื่อยึดด้ามและตัวกะละให้เข้ากัน