— สระแก้ว, 26 พฤษภาคม 2554


การถักแห เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีการนำวัสดุมาถักเป็นแห เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจับสัตว์น้ำของชาวบ้าน
วัสดุ :

- จิมแห ( เหมือนเข็มเย็บผ้าขนาดใหญ่ แต่ทำจากไม้ไผ่ )- ด้ายไนล่อนขนาด รัง 6- ลูกแห (โซ่)- ไม้ปาน ( ไม้ไผ่เหลาให้ผิวเรียบขนาดเท่าไม้เสียบลูกชิ้น)- ปี๊บสำหรับการย้อมแห- สีสำหรับย้อมแห


วิธีทำ :

1. ใช้จิมแหถักก่อเป็นจอม จำนวน 18 หลัก ( นับจำนวนเส้นด้าย )2. ถักให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาดเล็กขึ้นไปเรื่อยๆ ยาว – กว้าง ตามต้องการ3. ใส่โซ่ / ลูกแหเป็นอันดับสุดท้าย เพื่อถ่วงน้ำหนัก4. นำไปย้อมสีแล้วตากให้แห้งตามต้องการ


ประโยชน์ :

ใช้ในการเป็นเครื่องมือในการจับปลาในหนองน้ำที่มีน้ำมากพอสมควร หรือจะนำมาประดับบ้านเรือนตามชอบ

แล้วยังขายได้อีกด้วย