— นครราชสีมา, 30 พฤษภาคม 2554

นางประจวบ สัมฤทธิ์นอก อายุ 55 ปี ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำขนมไทยพื้นบ้าน ชื่อ ขนมฝักบัว ประสบการณ์ทำมาแล้ว 10 ปี ทำจากการนำข้าวสารจ้าว
ไปแช่ในน้ำ 1 คืน ให้ข้าวอ่อนตัวแล้วนำไปโม่ในโม่หินใส่ใบเตย น้ำกะทิ น้ำตาล คนให้เข้ากัน แล้วนำมาทอดในกระทะเป็นแผ่นบางกลมหนาพอสมควร ขายที่ตลาดสด อ.โนนแดง