— , 23 พฤษภาคม 2554

ภาพถ่ายศพหลวงพ่อกลั่น ธมมโชโต วัดพระญาติการาม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังจากมรณะภาพได้นำศพมาตั้งให้ศิษย์และประชาชนที่เคารพศรัทธากราบไหว้ ถ่ายเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๗