— สตูล, 23 พฤษภาคม 2554

เตารีดเครื่องใช้สำหรับรีดผ้าให้เรียบด้วยความร้อนทำด้วยโลหะอาจเริ่มจากการใช้ถ่านใส่ไว้ในถ้วยก้นเรียบ ทำด้วยโลหะที่เรียกว่า ถ้วยรีด แล้วพัฒนามาเป็นเตารีดที่ทำด้วยเหล็กหรือทองเหลืองหรือทองแดงใส่ถ่านไว้ภายในมีที่จับทำด้วยไม้หรือวัสดุกันความร้อนสำหรับจับไถหรือรีดไปบนผ้า