— สตูล, 21 พฤษภาคม 2554

ศิลปะรัตนโกสินทร์ ลักษณะโม่หิน เป็นหินกลมมีรูตรงกลาง เป้นสองก้อน หินส่วนที่ 1 เจาะรูตรงกลาง และด้านข้างสำหรับใส่ไม้หมุน หินส่วนที่ 2 เป้นฐานกลมและแบน