— นครราชสีมา, 03 มิถุนายน 2554


กับดักนกทำด้วยไม้ไผ่และเส้นด้ายหรือเชือกผูกปลายไม้ไผ่หัวท้ายมีหลายขนาดตามที่จะดักนกแต่ละชนิด