— หนองคาย, 05 มิถุนายน 2554


ไพหญ้าคา เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหญ้าคา มาทำเป็นวัสดุมุงหลังคา มีคุณสมบัติทำให้อากาศเย็นไม่ร้อน แข็งแรง ทนทานวิธีการทำไพหญ้ามุงหลังคา มีดังนี้1. นำหญ้าคาหรือหญ้าแฝกที่สางไว้ มาจัดให้มีความยาวสม่ำเสมอกัน พรมน้ำให้อ่อนตัวเล็กน้อย

2. จัดหญ้าให้มีจำนวนจับละ 10 – 15 เส้น จำนวนเส้นมากราคาแพงกว่าจำนวนเส้นน้อย เพราะจะได้ไพหญ้าที่หนากว่าใช้ได้ทนทาน

3. สอดจับหญ้าใต้ไม้ก้านหญ้า แบ่งครึ่งใบ ส่วนที่แข็งและหนา โดยให้ปลายใบอยู่ทางซ้ายมือ ส่วนก้านใบอยู่ทางขวามือ ให้ส่วนโคนชนกับไม้รองหัว หรือผนัง

4. ใช้เชือกผูก จับหญ้าตรงกลางติดกับไม้ก้านหญ้าดึงให้แน่น แล้วพับก้านใบทับไม้ก้านหญ้าไปทางด้านปลายใบ ใช้เชือกผูกพันไว้

5. ผูกจับหญ้า ต่อไปจนสุดก้านไม้หญ้า ผูกเชือกให้แน่น

6. นำตัดหญ้าที่กรองแล้ว ไปผึ่งแดดให้แห้ง แล้วนำไปเก็บไว้ โดยซ้อนกันให้เป็นระเบียบ นำ ปัจจุบันหญ้าคาที่ชาวบ้านหมู่ที่ 5 ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดนหองคายนำมาทำไพหญ้าคาจะเป็นหญ้าคาที่ขึ้นอยู่ตามสวนยางพารา ในการทำไพหญ้าคาของชาวบ้าน 1 วัน ทำได้ประมาณ 20 อัน นำไปขายอันละ 10 บาท เป็นการสร้างรายได้เสริมในครอบครัวเป็นอย่างดี